“…การประชาสัมพันธ์ เป็นความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน หรือให้ประชาชนเข้าใจสัมพันธ์กัน และงานกิจกรรมต่าง ๆ ก็ต้องอาศัยการประชาสัมพันธ์ เกือบทั้งนั้น ถ้าทุกคนตั้งใจทำเพื่อให้ผลที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม ก็ถือได้ว่าส่วนรวมจะอยู่เย็นเป็นสุข…” พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่ได้ทรงพระราชทานแก่ คณะกรรมการบริหารสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2523
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร บริษัท เฮง ลิสซิ่ง จำกัด ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณนี้อย่างหาที่สุดมิได้ และพร้อมที่จะน้อมนำเอาพระราชดำรัสนี้ ไปปฏิบัติต่อไป โดยได้รับคำแนะนำดี ๆ จาก คุณชนดนัย ชนกล้าหาญ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ณ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

 

____________________________

สมัครจัดไฟแนนซ์ ออนไลน์ คลิกเลย 

 โทร. 02-153-9587
Line : @hengleasing
Facebook : hengleasing