ช่วง เปิดเทอม เรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่สำคัญของทั้งนักเรียนที่ต้องเตรียมตัวกลับไปเรียนหนังสือ ส่วนผู้ปกครองที่หาเช้ากินค่ำนั้น เปิดเทอมใหม่ทีไร หัวใจว้าวุ่นทุกที เพราะต้องเตรียมเงินก้อนสำหรับเป็นค่าใช้จ่าย ที่ต้องจ่ายก่อน เปิดเทอม และระหว่างเรียนหนังสือด้วย ทั้งนี้พบว่ารายจ่ายช่วงเปิดเทอมกลับพุ่งสูงขึ้นทุกวัน เรามาดูกันว่าค่าใช้จ่ายช่วงเปิดเทอมที่เหล่าพ่อแม่ต้องเตรียมเงินจ่ายมีอะไรบ้าง 

ค่าใช้จ่ายช่วง เปิดเทอม มีอะไรบ้าง?

ช่วงใกล้ เปิดเทอม เปิดภาคการศึกษา เป็นช่วงที่นักเรียนจะต้องเตรียมตัวไปเรียนหนังสือ พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ แต่สำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองที่หาเช้ากินค่ำแล้ว ช่วงเปิดเทอมใหม่ทีไร หัวใจว้าวุ่นทุกที เพราะต้องเตรียมรับมือกับค่าใช้จ่ายช่วงเปิดเทอมทุกปี และจากผลสำรวจของศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้สำรวจกลุ่มตัวอย่างช่วงเปิดเทอม “กลุ่มตัวอย่าง 1,230 ตัวอย่างทั่วประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่มีบุตร 1- 2 คน พบว่า ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 นี้ผู้ปกครองมีค่าใช้จ่ายเปิดเทอมเพิ่มขึ้น  เฉลี่ย 19,507.33 บาทต่อคน เพิ่มขึ้น 6.6% จากปี 62 ที่อยู่ 18,299.94 บาทต่อคน” ซึ่งเมื่อสังเกตตัวเลขแล้ว ค่าใช้จ่ายต่อคนเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงทีเดียว และหากครอบครัวไหนที่มีบุตรหลาน 2 คนขึ้นไป ก็เท่ากับว่าค่าใช้จ่ายเปิดเทอมของครอบครัวนั้นก็จะเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายช่วงเปิดเทอมหลัก ๆ นั่นก็คือ ค่าเทอม 

ค่าเทอมและค่าธรรมเนียมการศึกษาตอนเปิดเทอม

ค่าเทอมและค่าธรรมเนียมทางการศึกษา ถือเป็นค่าใช้จ่ายหลักที่ผู้ปกครองต้องจ่ายก่อนเปิดเทอม  ซึ่งภายในค่าเทอมที่ต้องจ่ายนั้น ยังประกอบไปด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบำรุงการศึกษา ค่าหน่วยกิต หรือค่าใช้จ่ายสำหรับการลงทะเบียนเรียน เป็นต้น แต่ใช่ว่าจ่ายค่าเทอมแล้วจะจบ เพราะผู้ปกครองจะรู้ดีว่านอกจากค่าเทอมหรือค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ต้องจ่ายแล้ว ยังมีค่าใช้จ่ายอื่นตามมาอีกมากมาย ได้แก่

ค่าอุปกรณ์การเรียน 

ผู้ปกครองอาจต้องจ่ายเงินสำหรับการจัดหาอุปกรณ์เรียนเช่น หนังสือเรียน สมุดบันทึก ปากกา หรืออุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน เช่น แท็บเล็ต ชุดคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ แล็บท็อป เป็นต้น

ค่าเครื่องแต่งกาย 

ค่าเครื่องแต่งกาย ถือเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงและหนักสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองรองมาจากค่าเทอมพอสมควร เพราะนักเรียน 1 คน สำหรับชั้นประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา จะประกอบไปด้วย 

  • ชุดนักเรียน 1-3 ชุด 
  • ชุดพละ 1 ชุด 
  • ชุดลูกเสือหรือเนตรนารี 1 ชุด 
  • ชุดไทยหรือชุดพื้นเมืองของแต่ละจังหวัดอีก 1 ชุด 

ซึ่งเมื่อแยกย่อยในแต่ละชุดแล้ว ยังจะมีเครื่องแต่งกายจุกจิกเล็กน้อยอีกหลายรายการ เช่น รองเท้า ถุงเท้า กระเป๋า เข็มขัด ผ้าพันคอ หมวก เครื่องหมายสัญลักษณ์ และหัวเข็มขัด เป็นต้น 

ค่าเดินทาง 

ค่าเดินทาง ถือเป็นค่าใช้จ่ายหนึ่งสำหรับช่วงเปิดเทอมตลอดเทอม ได้แก่ ค่าน้ำมันรถ ค่าที่จอดรถ หรือค่ารถรับส่งนักเรียน เป็นต้น และถ้าเมื่อไหร่ที่ราคาน้ำมันเพิ่มสูงขึ้น ก็จะทำให้ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ของผู้ปกครองสูงขึ้นตามไปด้วย 

ค่าอาหาร

หากลูก ๆ ของคุณเป็นนักเรียนชั้นอนุบาล ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้รวมไปในค่าเทอมแล้ว หรือสำหรับนักเรียนชั้นประถมบางแห่ง นักเรียนประถมต้นอาจจะยังไม่ต้องซื้ออาหารกินเอง แต่สำหรับประถมปลาย นักเรียนมัธยม อาจจะต้องซื้ออาหารกินเองแล้ว ทำให้พ่อแม่ต้องเตรียมเงินสำหรับค่าอาหารกลางวันของนักเรียน อาจรวมไปถึงค่าขนมตอนเย็นระหว่างที่รอผู้ปกครองมารับกลับบ้านหรือระหว่างเรียนพิเศษอีกด้วย 

ค่ากิจกรรมเสริมระหว่างเรียน  

ในบางครั้งทางโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัยอาจจัดกิจกรรมเสริมการเรียนการสอนที่มีค่าใช้จ่าย  เนื่องจากการเข้าร่วมกิจกรรมนั้นอาจมีความสำคัญในการพัฒนาทักษะทางสังคม ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ หรือทักษะอื่นจึงทำให้ผู้ปกครองอาจต้องจ่ายค่าใช้จ่ายสำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมเหล่านี้

ค่าเรียนพิเศษ

ปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจุบันนี้ผู้ปกครองหลายท่าน ยอมส่งลูกหลานของตนไปเรียนพิเศษหรือติวหนังสือเพิ่มเติมหลังเลิกเรียน เพื่อที่ลูกหลานของตนจะได้มีความรู้เพิ่มมากขึ้นกว่าการเรียนในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว และสามารถสอบเข้าเรียนในสถานศึกษาที่มีชื่อเสียงหรือเป็นที่นิยมต่อไป ทั้งนี้ค่าเรียนพิเศษ มีทั้งคิดราคาแบบรายชั่วโมง และรายเดือน ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายสูงไม่แพ้ค่าเทอม หรืออาจจะแพงกว่าค่าเทอมปกติด้วยซ้ำ 

แม้ว่าพ่อแม่ผู้ปกครองจะหาเงินมาจ่ายค่าเทอมในช่วง เปิดเทอม เรียบร้อยแล้ว แต่ยังมีค่าใช้จ่ายอื่นตามมาก่อนเปิดเทอมและหลังเปิดเทอมอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น่ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าเดินทาง ค่าอาหาร-ขนม ค่ากิจกรรมเสริม หรือค่าเรียนพิเศษ  ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เพื่อให้บุตรหลานของตนสามารถศึกษาเล่าเรียนได้อย่างเต็มที่นั่นเองค่ะ และหากครอบครัวใดที่มีลูกหลานหลายคนยิ่งต้องเสียเงินเพิ่มมากขึ้นไปอีก ทั้งนี้เฮงลิสซิ่งเข้าใจถึงหัวอกของพ่อแม่ผู้ปกครอง เราขอช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายช่วงเปิดเทอมและตลอดเทอมนี้ ด้วยสินเชื่อเฮงเปลี่ยนรถเป็นเงิน สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ สมัครง่าย รู้ผลไว ไม่ต้องโอนเล่ม ผ่อนสบายนานสูงสุด 84 งวด เปลี่ยนรถเป็นเงินพร้อมใช้สำหรับเปิดเทอมนี้ ไม่ว่าค่าใช้จ่ายของของลูกหลานจะหนักแค่ไหน แต่เพื่ออนาคตลูกแล้ว แค่มีรถพร้อมเล่มมาที่เฮงลิสซิ่งก็เอาอยู่ สนใจสินเชื่อเฮงเปลี่ยนรถเป็นเงิน คลิกเลย