ช่องทางการชำระเงิน

ฟรีค่าธรรมเนียม

เคาน์เตอร์เซอร์วิส (Counter Service) ใน 7 – 11
ค่าบริการ 15-20/รายการ

สแกนคิวอาร์โค๊ด (QR Code) หรือ เลือกเมนู “จ่ายบิล”
ฟรีค่าธรรมเนียม

สามารถชำระได้ผ่าน 5 ธนาคาร ดังนี้
     
 
ค่าบริการ 10-15 บาท/รายการ

สามารถชำระเงินผ่านเว็บไซต์ธนาคารกสิกรและธนาคารกรุงไทยเท่านั้น
ค่าบริการ 10-15 บาท/รายการ

*บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ส่งมอบเงินนอกสถานที่
**กรณีลูกค้าชำระเงินนอกสถานที่ให้ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง

หมายเหตุ
– ใช้ใบแจ้งหนี้หรือบัตรสมาชิกเฮงลิสซิ่ง เพื่อเป็นเอกสารในการชำระเงิน
– ค่าบริการตามอัตราที่บริษัทฯและธนาคารกำหนด