ประกาศเรื่องงดรับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด

บริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี งดรับของขวัญหรือผลโประโยชน์อื่นใด เพียงแต่เป็นคำอวยพร แทนของขวัญ ที่มีมูลค่าทางใจก็เพียงพอแล้ว ขอขอบคุณทุกความปรารถนาดีที่มีต่อกันเสมอมา