หลายคนคงจะเคยได้ยินกับคำว่า ลดต้นลดดอก กันมาบ้าง หรือใครที่เคยได้อ่านหัวข้อเรื่อง นาโนไฟแนนซ์ ที่ผ่านมา เป็นสินเชื่อดอกเบี้ยแบบ ลดต้นลดดอก เช่นกัน เมื่อคุณชำระหนี้ เงินก้อนนั้นจะแบ่งออกมาเป็นดอกเบี้ยส่วนหนึ่งและเงินต้นอีกส่วน ซึ่งจะช่วยให้หนี้หมดไวขึ้น เพราะทุกครั้งที่ชำระค่างวด ดอกเบี้ยจะลดลงเรื่อย ๆ และเงินต้นก็ลดลงเช่นเดียวกัน จะจ่ายเท่าเดิมหรือจ่ายแบบโปะให้เยอะกว่าเดิมก็สามารถทำได้ ยิ่งทำให้หนี้หมดเร็วขึ้นนั่นเองค่ะ

โดยการคำนวณดอกเบี้ยลดต้นลดดอก มีสูตรการคำนวณง่าย ๆ ดังนี้

 

ดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายในงวดนั้น =  เงินต้นคงเหลือ x อัตราดอกเบี้ยต่อปี x จำนวนวันในงวด/จำนวนวันในปี*

 

เมื่อเราทราบจำนวนดอกเบี้ยที่จะต้องจ่ายในงวดแรกแล้ว ถ้าหากอยากรู้จำนวนเงินต้นว่าลดลงไปเท่าไหร่ สามารถคำนวณได้จากสูตรต่อไปนี้

 

เงินต้นที่ลดลง = จำนวนเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้น – ดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายในงวดนั้น

 

จากนั้นเมื่อทราบจำนวนเงินต้นที่ลดลงแล้ว ก็มาคำนวณหาเงินต้นคงเหลือ เพื่อคำนวณหาดอกเบี้ยในงวดถัดไป จากสูตรต่อไปนี้

 

เงินต้นคงเหลือ = เงินต้นคงเหลือจากงวดก่อน – เงินต้นลดลง

 

*จำนวนวันในงวด อาจจะเป็น 28 29 30 หรือ 31 วัน

**จำนวนวันใน 1 ปี ขึ้นกับการกำหนดของสถาบันการเงินซึ่งอาจเป็น 360 วัน 365 วัน หรือ 366 วันก็ได้ แต่ไม่ว่าจะกำหนดจำนวนเป็นเท่าใดก็ตาม สถาบันการเงินจะต้องใช้จำนวนวันเดียวกันสำหรับการคำนวณทั้งดอกเบี้ยจ่าย เช่น เงินฝาก และดอกเบี้ยรับ เช่น สินเชื่อ

…………………………………………………………..

ตัวอย่าง การคิดดอกเบี้ยเงินกู้แบบลดต้นลดดอก

สมมติว่า ต้องการกู้เงิน 100,000 บาท ระยะเวลาผ่อน 12 เดือน อัตราดอกเบี้ย 28% ต่อปี กำหนดเงินผ่อนต่องวด งวดละ 9,650.60 บาท 

 

การคำนวณหาดอกเบี้ยงวดแรก (เดือนมกราคม มี 31 วัน)

 เงินต้นคงเหลือ x อัตราดอกเบี้ยต่อปี x จำนวนวันในงวด/จำนวนวันในปี*

= 100,000 x 28% x 31/365

= 2,378.08 บาท/เดือน

จำนวนเงินต้นที่ลดลง

 เงินต้นที่ลดลง = จำนวนเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้น – ดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายในงวดนั้น

= 9,650.60 – 2,378.08

= 7,272.52 บาท

หาเงินต้นคงเหลือ เพื่อคำนวณหาดอกเบี้ยในงวดถัดไป

เงินต้นคงเหลือ = เงินต้นคงเหลือจากงวดก่อน – เงินต้นลดลง

= 100,000 – 7,272.52

= 92,727.48 บาท

เมื่อสามารถคำนวณตามสูตรข้างต้นได้แล้ว ก็สามารถคำนวณทั้งดอกเบี้ยในงวดถัดไป จำนวนที่เงินต้นที่ลดลง และหาเงินต้นคงเหลือ เพื่อใช้คำนวณดอกเบี้ยในงวดถัดไปได้เรื่อย ๆ นั่นเอง

…………………………………………………………..

แต่ถ้าหากคุณอยากให้หนี้หมดไวขึ้น การโปะหนี้ โดยการจ่ายให้มากกว่าเดิมหรือหากมีเงินก้อนก็นำมาจ่ายโปะหนี้ ถ้าเป็นบัตรเครดิต นั่นก็คือ จ่ายให้มากกว่าการชำระขั้นต่ำ หรือการโปะบ้าน ก็จะช่วยให้หนี้หมดไวขึ้น เพราะฉะนั้นสำหรับการกู้เงินโดยคิดดอกเบี้ย ลดต้นลดดอก การจ่ายคืนตามกำหนด จ่ายให้มากกว่าเดิม หรือหากเรามีเงินก้อนก็นำมาโปะหนี้ ก็จะช่วยให้ต้นลด ดอกลด หนี้ลดน้อยลงและหมดไวขึ้นนั่นเอง

 

ข้อดีของการชำระหนี้ ดอกเบี้ยลดต้นลดดอก

 

ต้นลด ดอกลด หมดหนี้ไว

เพราะทุกครั้งที่เราชำระหนี้ เงินก้อนนั้นจะถูกแบ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยส่วนหนึ่ง อีกส่วนเป็นเงินต้น และเมื่อจ่ายในงวดถัดไป ก็จะนำมาคิดคำนวณดอกเบี้ยและเงินต้นใหม่ ตามสูตรคำนวณข้างต้น ซึ่งจะเห็นว่าเมื่อจ่ายในแต่ละงวด ทั้งดอกเบี้ยและเงินต้นจะลดลงตามไปด้วย ทำให้ยิ่งจ่าย ยิ่งลด หนี้ยิ่งหมดไว นั่นเอง

 

มีความยืดหยุ่นในการชำระ

นอกจากเราจะต้องชำระค่างวดตามปกติแล้ว หากบางเดือนที่เราได้เงินก้อนจากงานพิเศษ หรือ จากที่ไหนก็ตาม  ก็สามารถนำเงินก้อนนั้น มาโปะหนี้ก้อนนี้ได้ เพื่อให้หนี้ลดน้อยลง ซึ่งช่วยให้หนี้หมดไวขึ้นนั่นเอง เดือนไหนมีเงินมากก็โปะหนี้ได้มาก มีเงินน้อยก็จ่ายตามปกติที่กำหนดนั่นเอง

 

เห็นมั้ยว่า ดอกเบี้ยลดต้นลดดอก ช่วยให้ผู้กู้สามารถชำระหนี้ได้หมดเร็วขึ้น เดือนไหนอยากจ่ายมากก็สามารถจ่ายได้ แถมช่วยให้เงินต้นและดอกเบี้ยลดน้อยลงในงวดถัดไปอีกด้วย หากสนใจกู้เงินด่วนเพื่อใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ การลงทุน ใช้จ่ายหมุนเวียนในครอบครัว สินเชื่อเฮงเปลี่ยนรถเป็นเงินช่วยคุณได้ หรือ หากคุณต้องการนำเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพ สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์จากเฮงลิสซิ่ง ช่วยพ่อค้าแม่ค้าที่มีรายได้น้อย มีร้านค้า มีเงินทุนในการประกอบอาชีพได้ สอบถามได้ที่สาขาใกล้บ้าน , โทร.1361 กด 1 หรือคลิกสมัครด้านล่างนี้