เฮงลิสซิ่ง ให้บริการครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วภาคเหนือ, ภาคกลาง ภาคตะวันตกและภาคอีสาน

ณ ปัจจุบันยังมีการขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง