จากสถานการณ์ที่ได้มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องตลอดหลายวันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา ส่งผลทำให้หลาย ๆ พื้นที่ได้รับผลกระทบอย่างหนัก น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมถนนในหมู่บ้าน เหตุดินโคลนสไลด์ปิดทับเส้นทางสัญจร และท่วมบ้านเรือนของประชาชนไม่น้อยกว่า 300 หลังคาเรือน บางจุดน้ำท่วมสูงเกินกว่า 120 เซนติเมตร ในอำเภอรอบนอกจังหวัดเชียงใหม่

บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมให้ความช่วยเหลือประชาชน เข้ามอบน้ำดื่มแก่ศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาของประชาชน ณ ที่ว่าการอำเภอ จำนวน 5 อำเภอ ได้แก่ ฮอด , จอมทอง , สันป่าตอง , แม่ริม และ แม่แตง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนำไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้ โดยมีปลัดอำเภอเป็นผู้รับมอบ สำหรับประชาชน สามารถติดตามสถานการณ์ ศึกษาข้อมูลสภาพอากาศ รับข่าวสารการแจ้งเตือนสาธารณภัยได้ที่แอปพลิเคชั่น “THAI DISASTER ALERT” จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือหากต้องการแจ้งขอความช่วยเหลือกรณีประสบภัยหรือได้รับความเดือดร้อนจาก อุทกภัย / น้ำท่วมขัง สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนนิรภัย โทร 1784

#Hengleasing #เฮงลิสซิ่ง #เฮงอาสา #น้ำท่วม