เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา เฮงลิสซิ่งร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนพนักงานและบุคคลทั่วไปผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันทำความดี สร้างกุศล ด้วยการบริจาคโลหิตเพื่อไว้ใช้เป็นสาธารณกุศล ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ บรรยากาศเต็มไปด้วยร้อยยิ้มแห่งความสุขและอิ่มบุญกันถ้วนหน้า