เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ร่วมเติมเต็มมื้ออาหารกลางวันเพื่อน้องเยียวยากลุ่มนักเรียนที่ขาดโอกาสและขาดทุนทรัพย์ โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบฐานสโม วัดท่าแขก ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 รวมจำนวน 436 คน โดยช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท สำหรับเป็นทุนในการจัดหาอาหารกลางวันนักเรียน ให้นักเรียนได้อิ่มท้อง ป้องกันปัญหาภาวะทุพโภชนาการในวัยเด็ก ส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการทางการศึกษาที่ดี  

โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบฐานสโม วัดท่าแขก เป็นโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนฟรีพร้อมอาหาร 3 มื้อ และที่พักประจำในโรงเรียน ซึ่งปัจจุบันยังขาดแคลนอาหารอีกจำนวนมาก สำหรับท่านผู้มีเมตตาสามารถร่วมบริจาคสมทบทุนมื้ออาหารได้ที่ ชื่อบัญชี โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบฐานสโม ประเภทออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 403-0-192122 หรือส่งธนาณัติในนาม โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบฐานสโม โทรศัพท์ 042-822025 , 093-4253528