เคยมั้ยที่ต้องอยู่ในสถานการณ์ ที่ต้องใช้เงินด่วน แต่เงินสดสำรองในมือก็มีไม่เพียงพอ คิดจะขอยืมคนรอบข้างก็เกรงใจ กลัวจะเสียมิตรภาพความสัมพันธ์กันในอนาคต จะกู้เงินนอกระบบ ก็กลัวดอกแพง ทวงหนี้โหด อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน แต่ก็ยังมีอีกตัวเลือกหนึ่งที่ตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการเงินในเวลาฉุกเฉินและไม่ต้องรบกวนใคร นั่นคือ สินเชื่อเปลี่ยนรถเป็นเงิน หรือ สินเชื่อทะเบียนรถ หรือ รถแลกเงิน ที่เราเคยได้ยินคุ้นหูกันนั่นเอง แต่เงื่อนไขของสินเชื่อรถประเภทนี้ คือ จะต้องมีรถ มีเล่มทะเบียนพร้อม หรือที่รถปลอดภาระ ส่วน รถติดไฟแนนซ์อยู่ จะกู้ได้อย่างไร?

ทำไมต้องกังวลว่า รถติดไฟแนนซ์อยู่ จะกู้ใหม่ได้หรือไม่?

น่าจะเป็นคำถามคาใจของคนที่มี รถติดไฟแนนซ์อยู่ ผ่อน 1 ปี ผ่อนไม่กี่งวด กู้ได้มั้ย ? ซึ่งไม่มีข้อกำหนดระบุไว้ชัดเจนว่า จะต้องผ่อนรถมาแล้วกี่งวดถึงจะกู้ได้ แต่สิ่งที่เป็นปัจจัยหลัก นั่นก็คือ ยอดปิดที่เดิม จะต้องไม่เกินยอดจัดที่ใหม่ ถึงจะสามารถรีไฟแนนซ์รถใหม่ได้ นั่นเอง มาดูตัวอย่างเพื่อให้เข้าใจง่าย ๆ กัน

ตัวอย่าง ดังต่อไปนี้

รถคันหนึ่งกำลังติดไฟแนนซ์อยู่ ยอดจัดที่ 350,000 บาท จ่ายมาแล้ว 205,000 บาท ดังนั้น ยอดปิดจะอยู่ราว ๆ 145,000 บาท และทางไฟแนนซ์ที่ใหม่ ประเมินราคารถให้ในราคา 250,000 บาท เห็นได้ว่าราคาประเมินรถสูงกว่ายอดปิด จึงสามารถรีไฟแนนซ์ได้นั่นเอง และผู้กู้ก็จะได้รับเงินส่วนต่างถึงแสนกว่าบาท ซึ่งจะกลายเป็นเงินก้อนใหม่ ให้คุณได้นำไปใช้จ่ายในครัวเรือน ใช้เพื่อประกอบธุรกิจ หรือใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความต้องการของคุณ

แต่อีกกรณี หากรถในราคา 350,000 บาท จ่ายมาแล้ว 87,500 บาท ดังนั้นยอดปิดจะอยู่ราว ๆ 262,500 บาท แต่ราคาประเมินของรถอยู่ที่ราว 250,000 บาท ซึ่งราคาประเมินรถน้อยกว่ายอดปิด กรณีนี้ทางไฟแนนซ์ที่ใหม่ก็อาจไม่รับรีไฟแนนซ์รถให้กับรถคุณ เพราะราคาประเมินรถต่ำกว่ายอดปิด จึงไม่สามารถปิดได้ และไม่มีเงินส่วนต่างเหลือใช้เลย

จะเห็นว่า รถติดไฟแนนซ์อยู่ ก็กู้ใหม่ได้ ไม่ได้มีอะไรมากำหนดว่า จะต้องชำระค่างวดมาแล้วกี่งวด ถึงจะทำได้ ผ่อน1ปี ก็มีโอกาส รีไฟแนนซ์ได้ ถ้าคุณเคยดาวน์รถมาเยอะ ผ่านการจ่ายค่างวดมาแล้วส่วนหนึ่ง ส่วนค่างวดที่เหลือ เมื่อนำมาคำนวณแบบคร่าว ๆ ตามด้านบนนี้ ถ้าหากการกู้ครั้งใหม่ ไฟแนนซ์ที่ใหม่ ให้ราคาประเมินรถสูงกว่ายอดปิด คุณก็สามารถรีไฟแนนซ์รถได้ แต่โดยทั่วไปแล้วการ ผ่อนรถ1ปี ของคนส่วนใหญ่ เป็นการจ่ายเพียงดอกเบี้ย มากกว่าเงินต้น เงินต้นยังไม่ลดลง จึงทำให้ยังไม่สามารถรีไฟแนนซ์รถได้นั่นเอง เพราะยอดหนี้ที่ค้างอยู่ สูงกว่า ราคาประเมินรถที่ไฟแนนซ์ที่ใหม่ให้ได้ จึงไม่สามารถปิดหนี้เดิม หรือ ไม่สามารถรีไฟแนนซ์ได้ นั่นเอง

แต่ถ้าหากคุณชำระค่างวดมาเรื่อย ๆ ดอกเบี้ยหมด เงินต้นลด อย่างน้อยสัก 50% ขึ้นไป หรือ ชำระค่างวดมาแล้วอย่างน้อยครึ่งทาง ก็จะมีโอกาสผ่าน เพราะเงินต้นที่เหลืออยู่นั้นลดน้อยลงไปมาก ซึ่งพอที่ไฟแนนซ์ใหม่จะสามารถปิดให้ได้ โดยสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งของการรีไฟแนนซ์รถ คือ คุณจะต้องมีเงินเหลือ หรือ ได้รับเงินส่วนต่าง จากการรีไฟแนนซ์รถครั้งนี้ หากคำนวณแล้วพบว่า ยอดปิดจากที่เก่า เท่ากับ ยอดจัดไฟแนนซ์ใหม่ประเมินไว้ให้ ก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่คุณจะรีไฟแนนซ์รถเลย

 

แต่เดี๋ยวก่อน ! ถ้ารถของคุณติดไฟแนนซ์อยู่ แต่อยากกู้สินเชื่อทะเบียนรถ หากมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

ชำระค่างวดจากที่เดิมไม่ต่ำกว่า 3 งวดขึ้นไป

มีประวัติการชำระดี ผ่อนตรงปกติทุกเดือน

มาเลยที่ เฮงลิสซิ่ง รถติดไฟแนนซ์อยู่ ก็กู้ได้!

 

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อและเงื่อนไขการขอสินเชื่อ

1.ผู้ขอสินเชื่อ ต้องมีสัญชาติไทย อายุ 20 – 65 ปีบริบูรณ์ ณ วันขอสินเชื่อ

2.ผู้ขอสินเชื่อ ต้องมีที่อยู่ปัจจุบัน หรือ พักอาศัยเป็นหลักแหล่ง ซึ่งวันที่ย้ายเข้าทะเบียนบ้าน ต้องไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันที่ขอสินเชื่อ และ ทะเบียนบ้านของผู้ขอสินเชื่อ ต้องอยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการ

 • กรณี ผู้ขอสินเชื่อ มีการย้ายทะเบียนบ้านไม่ถึง 6 เดือน ให้แสดงเอกสารการซื้อและขาย หรือแนบสำเนาทะเบียนบ้านที่อยู่เดิม
 • กรณี ผู้ขอสินเชื่ออาศัยอยู่บ้านเช่า หรือ ที่อยู่อาศัยไม่ใช่ของตนเอง แต่อยู่ในจังหวัดที่มีบริษัท เฮงตั้งอยู่ จะต้องมีที่อยู่ปัจจุบัน และสถานที่ปฏิบัติงาน (กรณีพนักงานประจำ) หรือ กิจการ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน หรือ เปิดกิจการต้องไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันที่ขอสินเชื่อ ต้องมีผู้ค้ำประกัน 1 คน เป็นเจ้าบ้าน/ผู้อาศัย หรือข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจระดับ 5 /ระดับหัวหน้างานในพื้นที่ ที่สามารถให้ข้อมูลได้
 • กรณี นักศึกษายื่นกู้ต้องมีบิดา/มารดาเป็นผู้ค้ำประกัน 1 คน

3.ผู้ขอสินเชื่อต้องเป็นผู้มีรายได้ รับทุกอาชีพ ไม่มีรายได้ประจำก็ทำได้ ซึ่งการพิจารณาขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ

 • กรณี พนักงานประจำ ต้องมีอายุงานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป

4.ผู้ขอสินเชื่อต้องเป็นเจ้าของรถหรือเป็นผู้ครอบครองรถถูกต้องตามกฎหมาย

 

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

1.บัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนาบัตรประชาชน จำนวน 5 ฉบับ

2.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล จำนวน 5 ฉบับ (ถ้ามี)

3.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 5 ฉบับ

4.คู่มือจดทะเบียนรถ

5.สำเนาคู่สมรส

 •  สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนสมรส จำนวน 1 ฉบับ

6.เอกสารแสดงรายได้ หรือเอกสารทางการเงิน ตามที่บริษัทฯ กำหนด

 • สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้ฉบับล่าสุด หรือย้อนหลังไม่เกิน 3 ถึง 6 เดือน
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากที่เป็นบัญชีนำเข้าเงินเดือนย้อนหลัง 3 ถึง 6 เดือน(ล่าสุด)
 • สำเนาสมุดบัญชีบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันย้อนหลัง 3 ถึง 6 เดือน(ล่าสุด)

 

เห็นมั้ยว่า รถติดไฟแนนซ์อยู่ ก็กู้ได้ แค่คุณผ่อนชำระค่างวดจากที่เดิมไม่ต่ำกว่า 3 งวดขึ้นไป และมีประวัติการชำระดี ผ่อนตรงปกติทุกเดือน เพียงเท่านี้ ก็สามารถรีไฟแนนซ์รถได้ ไม่ต้องรอชำระค่างวดถึง 50% เหมือนเมื่อก่อนอีกแล้ว อย่ารอช้า สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสมัครกู้เงินได้ตามช่องทางต่อไปนี้

Heng Call center : โทร 1361

คุยกับเจ้าหน้าที่ของเราแบบ real-time ได้ แถมยังสามารถ ปรึกษา สอบถามข้อมูล ได้ทันที ไม่ต้องรอนาน กดเลย

ทักข้อความ : ไม่สะดวกโทรหา แชทมาก็ได้

โทรไม่ถนัดไม่เป็นไร ทักแชทกับเจ้าหน้าที่ผ่าน FB:Hengleasing และ Line:@Hengleasing ของเรา แล้วรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่

สมัครสินเชื่อเฮงเปลี่ยนรถเป็นเงิน ตลอด 24 ชั่วโมง

กรอกข้อมูลทิ้งไว้ให้เจ้าหน้าที่ของเราติดต่อกลับ ก็สามารถทำได้ (เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ ภายในเวลาทำการแต่สามารถ กรอกสมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง)