บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ให้บริการธุรกิจสินเชื่อรายย่อย ด้วยประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในธุรกิจมากว่า 30 ปี เปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2559 ด้วยผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อคนท้องถิ่นด้วยความจริงใจ เข้าใจ ช่วยตอบโจทย์ความต้องการทางการเงินของลูกค้า ทั้งผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่มีหลักทรัพย์เป็นประกัน และไม่มีหลักทรัพย์เป็นประกัน รวมถึงตัวแทนนายหน้าประกันภัย ปัจจุบันมีมากกว่า 1,010 สาขา ทั่วทุกภูมิภาค และยังมีการขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง

บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ให้บริการธุรกิจสินเชื่อรายย่อย ด้วยประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในธุรกิจมากว่า 30 ปี เปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2559 ด้วยผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อคนท้องถิ่นด้วยความจริงใจ เข้าใจ ช่วยตอบโจทย์ความต้องการทางการเงินของลูกค้า ทั้งผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่มีหลักทรัพย์เป็นประกัน และไม่มีหลักทรัพย์เป็นประกัน รวมถึงตัวแทนนายหน้าประกันภัย ปัจจุบันมีมากกว่า 1,010 สาขา ทั่วทุกภูมิภาค และยังมีการขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง

career_new

พันธกิจ (MISSION)

การให้บริการทางการเงินที่ตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า
ในแต่ละท้องถิ่นอย่างเกินความคาดหมาย และมีมาตรฐานในระดับสากล
โดยบุคลากรมืออาชีพ เพื่อบรรลุผลประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า
มีการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ การบริหารควบคุมความเสี่ยง
และการพัฒนาคุณภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน

การให้บริการทางการเงิน
ที่ตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า
ในแต่ละท้องถิ่นอย่างเกินความคาดหมาย
และมีมาตรฐานในระดับสากลโดยบุคลากรมืออาชีพ
เพื่อบรรลุผลประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า
มีการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์
การบริหารควบคุมความเสี่ยง
และการพัฒนาคุณภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
เพื่อการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน