บริษัท เฮง ลิสซิ่ง จำกัด

เกี่ยวกับเรา2018-10-02T10:32:41+00:00

บริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด มีประสบการณ์การทำธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์มือสองมากกว่า 30 ปี บริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด ได้เปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2559 ด้วยจำนวนสาขามากกว่า 280 สาขา ครอบคลุมพื้นที่เขตภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตกและภาคอีสาน ณ ปัจจุบันยังมีการขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าเช่าซื้อรถยนต์มือสอง และเงินกู้ด่วน แบบจำนำทะเบียนรถ

พันธกิจ (MISSION)

บริษัทที่ให้บริการทางการเงินที่ตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าอย่างเกินความคาดหมาย
โดยการบริการที่มีมาตรฐานระดับสากล
ด้วยบุคลากรมืออาชีพ ที่มีคุณธรรมและความสามารถ
เพื่อบรรลุผลประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า พนักงาน และผู้ถือหุ้น

ค่านิยมองค์กร (CORE VALUE )