บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) มีประสบการณ์การทำธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์มือสองมากกว่า 30 ปี บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ได้เปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2559 มีมากกว่า 500 สาขา ทั่วประเทศ ณ ปัจจุบันยังมีการขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าเช่าซื้อรถยนต์มือสอง และเงินกู้ด่วน แบบจำนำทะเบียนรถ

บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) มีประสบการณ์การทำธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์มือสองมากกว่า 30 ปี บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ได้เปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2559 มีมากกว่า 500 สาขา ทั่วประเทศ ณ ปัจจุบันยังมีการขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าเช่าซื้อรถยนต์มือสอง และเงินกู้ด่วน แบบจำนำทะเบียนรถ

career_new

พันธกิจ (MISSION)

การให้บริการทางการเงินที่ตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า
ในแต่ละท้องถิ่นอย่างเกินความคาดหมาย และมีมาตรฐานในระดับสากล
โดยบุคลากรมืออาชีพ เพื่อบรรลุผลประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า
มีการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ การบริหารควบคุมความเสี่ยง
และการพัฒนาคุณภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน

การให้บริการทางการเงิน
ที่ตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า
ในแต่ละท้องถิ่นอย่างเกินความคาดหมาย
และมีมาตรฐานในระดับสากลโดยบุคลากรมืออาชีพ
เพื่อบรรลุผลประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า
มีการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์
การบริหารควบคุมความเสี่ยง
และการพัฒนาคุณภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
เพื่อการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน