เนื้อหาของบทความ

ศาสตร์ตัวเลขกับการเสริมดวงเป็นสิ่งที่มีมานาน บางคนหลังจากซื้อรถแล้วยังต้อง ดูดวงทะเบียนรถ ที่ถูกโฉลกกับแต่ละคน เพื่อช่วยส่งเสริมเรื่องดี ๆ ในชีวิต เช่น การเงินดี เจรจางานสำเร็จ แคล้วคลาดปลอดภัย แต่ก็ยังมีบางตัวเลขที่ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุ มาทำความเข้าใจเพื่อเลือกเลขให้เหมาะกับคุณ

ดูดวงทะเบียนรถ สำคัญอย่างไร

ก่อนที่จะทำการดูดวงทะเบียนรถ ด้วยตัวเองนั้น เบื้องต้นเราต้องทำความเข้าใจกันก่อน ดูดวงทะเบียนรถ ว่า ในป้ายทะเบียนรถของเรานั้น นอกจากตัวเลขภายในป้ายทะเบียนรถ ที่เราสามารถหาผลรวมของตัวเลขทั้งหมดได้เลยแล้วนั้น ในส่วนของหมวดตัวอักษร ก็ต้องนำเอามาคำนวณเป็นตัวเลขด้วยเช่นกัน โดยแต่ละตัวอักษรจะมีค่าตัวเลขที่แตกต่างกัน เป็นตัวเลขเพื่อใช้ในการคำนวณเพื่อดูดวงทะเบียนรถได้อีกด้วย เพราะมีความเชื่อว่าเลขบางตัวเป็นเลขที่ไม่ดีนัก เมื่อนำมาดูดวงทะเบียนรถแล้ว จะดึงดูดเรื่องไม่ดีบ้าง อุบัติเหตุบ้าง โรคภัยไข้เจ็บบ้าง หรืออุปสรรคต่าง ๆ ที่อาจจะกระทบต่อหน้าที่การงาน การเงิน หรือการเดินทาง เป็นต้น

ดูดวงทะเบียนรถจากผลรวมเลขทะเบียนรถ

ในการดูดวงทะเบียนรถ ด้วยวิธีการดูผลรวมของเลขทะเบียนรถทั้งหมด โดยนำเลขทะเบียนทุกตัวมาบวกกัน โดยบวกให้ได้เลขเพียงหลักเดียว จึงจะได้ ผลรวมเลขทะเบียนเพื่อนำมาดูว่าเหมาะสม ถูกโฉลกกับตัวเองได้ ตามตัวอย่างดังนี้

ตัวอย่าง เลขทะเบียน กข 3527 ผลรวมเลขทะเบียน = 3+5+2+7 = 17 จากนั้นนำเลขมาบวกกันอีก 1+7 = 8 เมื่อได้ผลรวมเลขทะเบียนรถแล้ว จึงนำมาเทียบดูความหมายจากผลรวมเลขทะเบียนรถได้ดังนี้

ผลรวมเลขทะเบียนรถ

ผลรวมเลขทะเบียนรถ เรื่องที่ส่งผล อาชีพที่เหมาะสม
1 ส่งเสริมบารมี ความเป็นผู้นำ ชอบความสนุกสนาน ข้าราชการ,ผู้ที่มียศ มีตำแหน่ง
2 ส่งเสริมด้านการเงิน น่าคบหาสมาคม ผู้หญิงและผู้ที่ประกอบอาชีพด้านการบริการ การเงินการธนาคาร ค้าขาย
3 ส่งเสริมด้านการค้าชาย การลงทุน แต่ทำให้ใจร้อน มักมีอุปสรรค ผู้ชายและผู้ประกอบอาชีพ ทหาร ตำรวจ หมอ พยาบาล ช่างฝีมือหรือนักธุรกิจ
4 ส่งเสริมด้านชื่อเสียง ติดต่อเจรจาเก่ง คนทำงานด้านการเจรจาสื่อสาร
5 ส่งเสริมความน่าเชื่อถือ ค้าขายดี เหมาะกับทุกคน
6 ส่งเสริมเรื่องความแคล้วคลาด มีคนอุปถัมภ์ มีความสมหวังในทุกเรื่อง คนทำงานบันเทิง เสริมสวย ของสวยของงาม
7 มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ส่งผลเสียด้านการเงิน การเกษตร
8 ทำมาค้าขายดี เจริญรุ่งเรื่อง แต่ขับรถจะใจร้อน ทำงานกลางคืน อาชีพสีเทา
9 มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง แคล้วคลาดปลอดภัย เหมาะกับทุกคน


นอกจากการนำเลขทะเบียนทุกตัวในทะเบียนรถมาบวกกัน โดยบวกให้ได้เลขเพียงหลักเดียวแล้ว หลายคนจะสังเกตว่ายังมีหมวดอักษรในทะเบียนรถของเราอีก ทั้งนี้ยังมีการดูดวงทะเบียนรถ โดยการดูผลรวมจากเลขทะเบียนรถที่รวมค่าตัวเลของตัวอักษรอีกด้วย นอกจากจะประกอบไปด้วยตัวเลขแล้ว ยังมีหมวดตัวอักษรของเลขทะเบียนรถ ซึ่งตัวอักษรแต่ละตัวจะมีค่าตัวเลขแตกต่างกัน เบื้องต้นให้นำตัวเลขทั้งหมดมารวมกันก่อน จากนั้นเราก็มาทำการหาค่าตัวเลขของแต่ละหมวดอักษร ตามตารางดังต่อไปนี้

ค่าตัวเลขของหมวดตัวอักษร

หมวดอักษร ค่าตัวเลข
ก ด ถ ท ภ = 1 1
    ข บ ป ง ช = 2 2
  ต ฒ ฆ = 3 3
ค ธ ร ญ ษ = 4 4
ฉ ณ ฌ น ม ห ฮ ฎ ฬ = 5 5
จ ล ว อ = 6 6
ศ ส = 7 7
ย ผ ฝ พ ฟ = 8 8
ฐ = 9 9


ผลรวมตัวเลขทะเบียนในระดับดีมาก มีโอกาสประสบความสำเร็จสูง เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า คือ 2, 4, 5, 6, 9, 14, 15, 19, 23, 24, 36, 41, 42, 45, 46, 50, 51, 54, 55, 56, 59, 63, 64, 65เมื่อได้ค่าตัวเลขทั้งหมดแล้ว นำมาบวกกันเพื่อมาดูผลรวมของเลขทะเบียนรถเพื่อนำมาดูดวงทะเบียนรถว่า ผลรวมที่ได้อยู่ในกลุ่มเลขระดับดีมาก ระดับดี หรือไม่ดีมากนัก ดังนี้

1.ผลรวมตัวเลขทะเบียนในระดับดี มีโอกาสประสบความสำเร็จแต่ต้องมีความพยายาม คือ 20, 32, 40, 44, 69, 79

2.ผลรวมตัวเลขทะเบียนรถที่ส่งผลให้มีอุปสรรคด้านต่าง ๆ ทั้งการงาน การเงิน ความรัก และการเดินทาง คือ 3, 7, 11, 12, 17, 20, 21, 27, 29, 30, 33, 34, 37, 43, 48

*เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน

ตัวอย่างการอ่านค่าเลขทะเบียนรถ

เลขทะเบียนรถ 4 กค 8988

1.นำเลขทะเบียนทั้งหมดมาบวกกัน 4+8+9+8+8 = 37

2.แทนค่าตัวเลขให้กับหมวดอักษร ตามตารางค่าตัวเลขด้านบน ก=1, ค=4 = 5

3.นำผลลัพธ์จากข้อ 1+2 = 37+5 = 42

4.นำผลลัพธ์จากข้อ 3 ซึ่งเท่ากับ 42 ไปเช็คเกณฑ์ในกลุ่มเลขว่าอยู่ในกลุ่มไหน ซึ่งอยู่ในกลุ่มดีมาก

ดูดวงทะเบียนรถจากคู่เลข

นอกจากดูเลขทะเบียนรถตามวันเกิดแล้ว ซึ่งบางครั้งเราอาจจะเลือกเลขทะเบียนได้ด้วยการจองเลขทะเบียนเลขสวย หรือจองเลขที่เหมาะกับเรา แต่เราอาจไม่สามารถเลือกหมวดอักษรของทะเบียนรถได้ตรงกับวันเกิดของเราได้ เพราะฉะนั้นการเลือกทะเบียนรถโดยดูจากคู่เลข ก็อาจจะทำให้การเลือกทะเบียนรถของเราง่ายขึ้น ยิ่งคนที่กำลังจะตัดสินใจซื้อรถมือสอง ที่มีโอกาสได้เห็นทะเบียนรถทั้งหมวดอักษรและตัวเลขก่อน ก็ทำให้คุณสามารถดูดวงเลขทะเบียนรถได้โดยอาศัยการดูคู่เลขได้อีกด้วย


คู่เลขด้านบวก
ส่งเสริมเรื่องด้านต่าง ๆ 

เรื่องที่ส่งเสริม คู่เลขมงคล
เมตตามหานิยม มีเสน่ห์ 22, 23, 32, 24, 42, 26, 62, 29, 92, 36, 63
ส่งเสริมด้านการเงินและการค้าขาย 24, 42, 36, 63, 66, 28, 82
เพิ่มบารมี ความน่าเชื่อถือ 15, 51, 35, 53, 45, 54, 89, 98, 99 
แคล้วคลาดปลอดภัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง 15, 51, 55, 49, 94, 95, 59, 99

คู่เลขด้านลบ ส่งผลด้านลบในเรื่องต่าง ๆ 

เรื่องที่ส่งผลกระทบ คู่เลขที่ควรหลีกเลี่ยง
ขี้หงุดหงิด ใจร้อน 03, 30, 10, 01, 12, 21, 33, 07, 70, 13, 31, 37, 73, 38, 83
ระบบไฟของรถมักมีปัญหา 11, 91, 19
รถมักมีรอยขีดข่วน แม้จะจอดอยู่เฉย ๆ 35, 53, 36, 63, 39, 93, 17, 71, 77, 76, 67
มักเข้าอู่ซ่อมรถอยู่บ่อยครั้ง 10, 01, 02, 20, 03, 30, 13, 31, 33, 06, 60, 67, 76
เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย 13, 31, 73, 37, 38, 83, 33

ดูดวงทะเบียนรถจากวันเกิด

เชื่อว่าคนเกิดในแต่ละวัน จะมีดวงที่แตกต่างกัน จึงทำให้การดู ทะเบียนรถมงคล ต้องดูตามวันเกิดของแต่ละคน เพราะฉะนั้นหากเราต้องการดูเลข ทะเบียนรถมงคล ให้ถูกโฉลกของตัวเอง จึงต้องให้หลักทักษา ซึ่งเป็นศาสตร์ตัวเลขที่มีมาแต่โบราณ โดยในแต่ละวันจะมีเลข ทะเบียนรถมงคล ตัวไหนที่เหมาะสม หรือแม้กระทั่งอักษรตัวไหนที่เป็นกาลกิณีหรือไม่ถูกโฉลกกับคนเกิดวันต่าง ๆ บ้าง มาตรวจสอบตัวเลขที่เหมาะกับตัวคุณกันค่ะ

ดูดวงทะเบียนรถ สำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์

เมื่อยึดถือตามหลักทักษา เลข ทะเบียนรถมงคล สำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ห้ามใช้ตัวอักษร ศ ษ ส ห ฬ ฮ (อักษรกาลกิณี)

ห้ามไม่ให้มีเลข 6 และเลข 3

สีรถที่ถูกโฉลกกับเลขทะเบียน คือ สีเขียว

สีต้องห้ามสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์ คือ สีฟ้า สีน้ำเงิน

ตัวเลขบนทะเบียนตัวสุดท้าย ห้ามเป็นเลข 6

ดูดวงทะเบียนรถสำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์

เมื่อยึดถือตามหลักทักษา เลข ทะเบียนรถมงคล สำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ห้ามใช้สระทั้งหมด ยกเว้นไม้หันอากาศและตัวการันต์  ซึ่งรวมถึงอักษร อ (อักษรกาลกิณี)

ห้ามไม่ให้มีเลข 1 และเลข 5

ตัวเลขบนทะเบียนตัวสุดท้าย ห้ามเป็นเลข 1

สีรถที่ถูกโฉลกกับเลขทะเบียน คือ สีดำ

สีต้องห้ามสำหรับคนเกิดวันจันทร์ คือ สีแดง

ดูดวงทะเบียนรถสำหรับผู้ที่เกิดวันอังคาร

เมื่อยึดถือตามหลักทักษา เลข ทะเบียนรถมงคล สำหรับผู้ที่เกิดวันอังคาร มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ห้ามใช้ตัวอักษร ก ข ค ฆ ง (อักษรกาลกิณี)

ตัวเลขกาลกิณี ห้ามไม่ให้มีเลข 2 และเลข 1

ตัวเลขบนทะเบียนตัวสุดท้าย ห้ามเป็นเลข 3

สีรถที่ถูกโฉลกกับเลขทะเบียนได้แก่ สีเหลือง

สีต้องห้ามสำหรับคนเกิดวันอังคารได้แก่ สีขาว สีครีม

ดูดวงทะเบียนรถสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธ

เมื่อยึดถือตามหลักทักษา เลข ทะเบียนรถมงคล สำหรับผู้ที่เกิดวันพุธ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ห้ามใช้ตัวอักษร จ ฉ ช ซ ฌ ญ (อักษรกาลกิณี)

ตัวเลขกาลกิณี ห้ามไม่ให้มีเลข 3 และเลข 8

ตัวเลขบนทะเบียนตัวสุดท้าย ห้ามเป็นเลข 3

สีรถที่ถูกโฉลกกับเลขทะเบียน คือ สีเหลือง

สีต้องห้ามสำหรับคนเกิดวันพุธ (กลางวัน) คือ สีส้ม สีทอง

ดูดวงทะเบียนรถสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืน

เมื่อยึดถือตามหลักทักษา เลข ทะเบียนรถมงคล สำหรับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ห้ามใช้ตัวอักษร บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม (อักษรกาลกิณี)

ห้ามไม่ให้มีเลข 5 และเลข 4

ตัวเลขบนทะเบียนตัวสุดท้ายห้ามเป็นเลข 3 กับ 5

สีรถที่ถูกโฉลกกับเลขทะเบียน คือ สีขาว

สีต้องห้ามสำหรับคนเกิดวันพุธ (กลางคืน) คือ สีส้ม สีทอง

ดูดวงทะเบียนรถสำหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี

เมื่อยึดถือตามหลักทักษา เลข ทะเบียนรถมงคล สำหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ห้ามใช้ตัวอักษร ด ต ถ ท ธ น (อักษรกาลกิณี)

ห้ามไม่ให้มีเลข 7

สีรถที่ถูกโฉลกกับเลขทะเบียน คือ สีดำ สีม่วง สีน้ำเงิน

สีต้องห้ามสำหรับคนเกิดวันพฤหัสบดี คือ สีส้ม

ดูดวงทะเบียนรถสำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์

เมื่อยึดถือตามหลักทักษา เลข ทะเบียนรถมงคล สำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ห้ามใช้ตัวอักษร ย ร ล ว (อักษรกาลกิณี)

ห้ามไม่ให้มีเลข 7 และเลข 8

ตัวเลขบนทะเบียนตัวสุดท้าย ห้ามเป็นเลข 8

สีรถที่ถูกโฉลกกับเลขทะเบียน คือ สีชมพู แดง

สีต้องห้ามสำหรับคนเกิดวันศุกร์ คือ สีดำ

ดูดวงทะเบียนรถสำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์

เมื่อยึดถือตามหลักทักษา เลข ทะเบียนรถมงคล สำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ห้ามใช้ตัวอักษร ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ (อักษรกาลกิณี)

ห้ามไม่ให้มีเลข 4 และเลข 6

ตัวเลขบนทะเบียนตัวสุดท้าย ห้ามเป็นเลข 4

สีรถที่ถูกโฉลกกับเลขทะเบียนได้แก่ สีน้ำเงิน

สีต้องห้ามสำหรับคนเกิดวันเสาร์ คือ สีเขียว สีแสด

การ ดูดวงทะเบียนรถ เป็นความเชื่อด้านเลขศาสตร์ที่หลายคนให้ความสำคัญ เพราะเชื่อว่าหากมีเลขดี เลขมงคล ก็จะช่วยส่งเสริม เกื้อหนุนให้ชีวิตในแต่ละด้านประสบผลสำเร็จ ทั้งเรื่องเงินทอง การงาน การเจรจา ความรัก โชคลาภ รวมไปถึงเรื่องการเดินทาง ในทางกลับกันหากมีตัวเลขที่ไม่มงคลตามความเชื่อก็จะส่งผลไม่ดีให้กับชีวิต

ทั้งนี้เป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคล แต่สิ่งสำคัญอยู่ที่การดำรงชีวิตของตัวเรา ต้องมีสติ ไม่ประมาท มีความขยันขันแข็ง และทำแต่สิ่งดี เชื่อว่าเรื่องดี ๆ ก็จะเกิดกับตัวเราเอง ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความอุ่นใจในการเดินทางไม่ต้องพึ่งโชคชะตา แนะนำ ประกันภัยรถยนต์ผ่อน 0% ซื้อง่าย ไม่ต้องจ่ายเงินก้อน คลิก หรือหากจำเป็นต้องใช้เงินก้อน แนะนำสินเชื่อเฮงเปลี่ยนรถเป็นเงิน กู้ง่าย ได้เงินไว ให้วงเงินสูง คลิก

Heng Call center : โทร 1361

คุยกับเจ้าหน้าที่ของเราแบบ real – time ได้ แถมยังสามารถ ปรึกษา สอบถามข้อมูล ได้ทันที ไม่ต้องรอนาน กดเลย

ทักแชทกับเจ้าหน้าที่ผ่าน FB:Hengleasing และ Line:@Hengleasing ของเรา แล้วรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่

สมัครสินเชื่อตลอด 24 ชั่วโมง