ความเชื่อเรื่องตัวเลข เป็นความเชื่อหนึ่งที่อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างช้านาน รวมไปถึงทะเบียนรถ แต่สำหรับใครที่ได้ทะเบียนรถที่ไม่ถูกใจ หรือไม่ถูกโฉลกอาจจะกำลังอยาก เปลี่ยนทะเบียนรถ ใหม่เพื่อเสริมสิริมงคลให้กับตัวเอง ก็สามารถทำได้ที่กรมการขนส่งทางบก ส่วนจะมีวิธีการอย่างไร เรามีคำตอบมาฝากค่ะ

เปลี่ยนทะเบียนรถ โดยขอเลขทะเบียนใหม่

เลขทะเบียนรถยนต์ เป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้ขับขี่หลายคนมีความเชื่อว่า หากได้เลขทะเบียนรถที่ถูกโฉลกกับตนเอง ก็จะช่วยส่งเสริมในเรื่องการงานเจริญก้าวหน้า การเงินดี เงินทองไหลมาเทมา ส่งเสริมให้ชีวิตดีไม่มีอุปสรรค แคล้วคลาดปลอดภัย มีโชคลาภ เสริมสิริมงคล แต่ในทางกลับกันหากได้เลขที่ไม่ถูกโฉลก เป็นกาลกิณี จะส่งผลให้ชีวิตเจอแต่เรื่องไม่ดี มีอุปสรรค หรือมักเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง จึงทำให้การเปลี่ยนทะเบียนรถจากเลขเดิม มาเป็นเลขทะเบียนรถใหม่ให้ตรงใจเรา ก็สามารถทำได้ไม่ยาก แถมยังช่วยให้เราได้เลขทะเบียนรถที่ถูกใจ เหมาะสำหรับคนที่ได้รถมือสองมาแต่เลขทะเบียนรถไม่ถูกโฉลก จึงต้องการเปลี่ยนทะเบียนรถใหม่ หรือได้รับรถจากคนในครอบครัว แล้วต้องการเปลี่ยนทะเบียนรถให้ตรงตามโฉลก ก็สามารถเปลี่ยนทะเบียนรถใหม่ได้ โดยการเปลี่ยนทะเบียนรถแบบแรก จะเป็นการขอป้ายทะเบียนรถใหม่ที่ยังไม่เคยใช้กับรถยนต์คันใดมาก่อน โดยการขอเปลี่ยนทะเบียนใหม่นั้น จะมีเงื่อนไขอยู่ว่า ภาษีของรถยนต์จะต้องเหลือไม่น้อยกว่า 30 วัน หากน้อยว่า 30 วัน จะต้องมีการชำระภาษีประจำปีให้เรียบร้อยก่อน จึงจะสามารถเปลี่ยนทะเบียนรถใหม่ได้ สำหรับใครที่ต้องการเข้าร่วมประมูลเลขทะเบียนสวย ก็สามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ www.tabienrod.com หรือสามารถติดต่อได้ที่ขนส่งจังหวัด สามารถศึกษาการเลือกเลขมงคลเสริมดวงเพิ่มเติมได้ที่นี่ เทคนิค ดูดวงทะเบียนรถ มงคลด้วยตัวเอง เลขไหนดีมีแล้วเฮง

เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นขอเปลี่ยนทะเบียนรถ

1.สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ
2.บัตรประชาชนของเจ้าของรถ
3.เลขทะเบียนรถที่เตรียมไว้หรือผลการจองเลขทะเบียน
4.หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่เจ้าของไม่ได้มาดำเนินการเอง)

ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนทะเบียนรถ

นอกจากเอกสารที่ต้องเตรียมให้เรียบร้อยแล้ว ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการขอเปลี่ยนทะเบียนรถ ได้แก่ ค่าขอสลับป้ายทะเบียนรถที่ได้จากการจอง 500 บาท แต่หากขอสลับป้ายทะเบียนรถที่ได้จากการประมูล 1,500 บาท ค่าแผ่นป้ายทะเบียนรถ ป้ายละ 100 บาท และค่าคำขอต่าง ๆอีก 75 บาท รวมแล้วควรจะเตรียมค่าใช้จ่ายไว้ประมาณ 700-1,700 บาท จากนั้นก็ทำการเดินเรื่องที่สำนักงานขนส่งจังหวัด

สลับเลขทะเบียนกับทะเบียนรถที่มีอยู่แล้ว

นอกจากการขอเปลี่ยนทะเบียนรถ โดยการขอเลขทะเบียนใหม่ที่ยังไม่เคยใช้กับรถยนต์คันใดมาก่อน ตามที่ได้กล่าวไปข้างต้นแล้ว สำหรับบางท่านที่อาจะมีรถหลายคันและต้องการสลับป้ายทะเบียนรถที่มีการจดทะเบียนมาแล้วจากคันหนึ่งสลับไปอีกคันหนึ่ง หรือสลับป้ายเลขทะเบียนรถกับสมาชิกในครอบครัวก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน โดยการเปลี่ยนทะเบียนรถโดยการสลับป้ายนี้ จะมีความแตกต่างจากการเปลี่ยนทะเบียนรถแบบขอทะเบียนรถใหม่ไม่มากนัก โดยเอกสารที่ต้องใช้ในการขอสลับเลขทะเบียนรถกับทะเบียนรถที่มีอยู่แล้ว จะมีเพียงแต่ สมุดคู่มือจดทะเบียนรถตัวจริงของรถทั้ง 2 คัน บัตรประชาชนของเจ้าของรถ และที่เพิ่มเติมเข้ามาอีกอย่างหนึ่งคือ เอกสารยินยอมการสลับเปลี่ยนเลขทะเบียนรถยนต์ (กรณีที่รถทั้ง 2 คันนี้ ไม่ใช่เจ้าของคนเดียวกัน) ในส่วนขั้นตอนอื่น ๆ ก็เป็นไปตามขั้นตอนเดียวกับการเปลี่ยนทะเบียนรถ โดยขอเลขทะเบียนใหม่ตามที่ได้กล่าวไปข้างต้นแล้วนั่นเอง โดยการขอเปลี่ยนทะเบียนใหม่นั้นไม่ว่าจะแบบใดก็ตาม จะต้องมีเงื่อนไขอยู่ว่า ภาษีของรถยนต์ทั้ง 2 คัน จะต้องเหลือไม่น้อยกว่า 30 วัน หากน้อยว่า 30 วัน จะต้องมีการชำระภาษีประจำปีให้เรียบร้อยก่อน จึงจะสามารถเปลี่ยนทะเบียนรถใหม่ได้นั่นเอง

นอกจากเหตุผลในการขอเปลี่ยนทะเบียนรถ เพื่อให้ได้เลขที่เชื่อว่าถูกโฉลกกับตัวเราเองแล้วนั้น ยังมีสาเหตุอื่นที่ทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแผ่นป้ายทะเบียนรถใหม่ เช่น ป้ายชำรุด สีซีดจาง เป็นต้น ซึ่งในกรณีนี้สามารถทำเรื่องขอเปลี่ยนแผ่นป้ายใหม่เพื่อใช้แทนแผ่นป้ายเดิมที่ชำรุดได้

ป้ายทะเบียนสีซีดจางหรือลอก ขอเปลี่ยนป้ายทะเบียนใหม่ได้

เรามักจะเห็นป้ายทะเบียนรถบางหมวด มีสีตัวอักษรซีดจางหรือแผ่นป้ายมีการหลุดลอก ทำให้ไม่สามารถมองเห็นตัวเลขได้ชัดเจน บางคนอาจจะนำหมึกสีดำไปเติมตัวอักษร หรือตัวเลขให้มองเห็นได้ชัดเจน ซึ่งเป็นการกระทำที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ เพราะกลับกลายเป็นว่าการกระทำนั้นเป็นการทำผิด พ.ร.บ.รถยนต์ ฐานปิดบังหรือเจตนาดัดแปลงทะเบียนรถยนต์ หรือหากปล่อยให้ทะเบียนซีดจาง สีลอก โดยไม่มีการเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถ จะมีความผิดตามกฎหมายในข้อหาใช้ป้ายทะเบียนชำรุด และปรับอีก 2,000 บาท เพราะการใช้ป้ายทะเบียนชำรุด มองไม่เห็นตัวเลขที่ชัดเจน จะส่งผลกระทบต่องานการกำกับดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนที่ใช้รถใช้ถนน ซึ่งเป็นหน้าที่หลักของขนส่งทางบก โดยเอกสารที่ต้องใช้ในการขอเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถใหม่แทนอันเดิมที่ชำรุด หรือสีซีดจาง ลอก มีดังนี้

1.แผ่นป้ายทะเบียนรถที่ซีดจาง ชำรุด
2.สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ (ตัวจริงพร้อมสำเนา)
3.บัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของรถ (ตัวจริงพร้อมสำเนา)
4.หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่เจ้าของไม่ได้มาดำเนินการเอง)

ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถใหม่แทนป้ายเดิมที่ชำรุด

รถยนต์

1.ค่าคำขอ 5 บาท
2.ค่าป้ายทะเบียน 2 แผ่น (หน้า-หลัง) ราคาแผ่นละ 100 บาท
ค่าใช้จ่ายรวมแล้วประมาณ 205 บาท

รถจักรยานยนต์

1.ค่าคำขอ 5 บาท
2.ค่าป้ายทะเบียน 1 แผ่น ราคาแผ่นละ 100 บาท
ค่าใช้จ่ายรวมแล้วประมาณ 105 บาท

รถติดไฟแนนซ์ เปลี่ยนทะเบียนรถได้ไหม

เมื่ออ่านมาถึงตรงนี้สำหรับเจ้าของรถที่ติดไฟแนนซ์อยู่ อาจจะกำลังสงสัยว่า แล้วรถติดไฟแนนซ์นั้น จะสามารถทำเรื่องเปลี่ยนทะเบียนรถได้หรือไม่ เพราะในขั้นตอนการขอเปลี่ยนทะเบียนรถใหม่นั้น ต้องมี สมุดคู่มือทะเบียนรถ เพื่อใช้ประกอบในการขอเปลี่ยนทะเบียนรถ รวมไปถึงหากป้ายทะเบียนชำรุด แต่รถติดไฟแนนซ์อยู่ จะสามารถขอป้ายทะเบียนใหม่ได้หรือไม่
แม้ว่าคุณจะไม่มีสมุดคู่มือทะเบียนรถ อันเนื่องมาจากการเอารถเข้าไฟแนนซ์ รถติดไฟแนนซ์อยู่นั้น เบื้องต้นให้ติดต่อที่บริษัทไฟแนนซ์รถของคุณก่อน เพื่อให้ทางบริษัทไฟแนนซ์เป็นผู้ดำเนินการให้ หรือคุณไปดำเนินการด้วยตัวเอง โดยทำการเบิกเล่มทะเบียนรถ ซึ่งจะมีค่ามัดจำเล่มโดยค่าใช้จ่ายจะขึ้นอยู่กับบริษัทไฟแนนซ์แต่ละแห่ง และหนังสือมอบอำนาจจากบริษัทไฟแนนซ์ และจะต้องไม่มียอดค้างชำระค่างวด จากนั้นก็นำเอกสารอื่น ๆ ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ไปทำเรื่องที่สำหนักงานขนส่งจังหวัด

แจ้งประกันรถ หลังเปลี่ยนทะเบียนรถแล้ว

หลังจากที่คุณเปลี่ยนเลขทะเบียนรถใหม่ ได้เลขถูกใจ ถูกโฉลกตามที่ต้องการเรียบร้อยแล้ว สำหรับรถยนต์ที่ทำประกันรถยนต์ไว้ ควรแจ้งประกันรถยนต์ให้ทราบ เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนรถให้ถูกต้อง เพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาในการเคลมประกันภายหลัง หากมีการเคลมประกันในระหว่างที่ยังไม่แจ้งเปลี่ยนเลขทะเบียนกับประกัน จะทำให้เกิดความล่าช้าในการเคลม เพราะบริษัทประกันจะต้องทำการตรวจสอบเลขตัวถังเพื่อยืนยันว่ารถคันนั้นเป็นรถคันเดียวกัน สำหรับการแจ้งเปลี่ยนแปลงประกันรถยนต์นั้น จะต้องนำสำเนาเล่มทะเบียนรถที่ทำการเปลี่ยนแปลงเลขทะเบียนให้กับบริษัทประกันภัย เพื่อทำการออกสลักหลัง เปลี่ยนแปลงเลขทะเบียนรถ เพื่อเกิดความสะดวกในการเคลมประกันในภายหลัง ไม่ต้องเสียเวลาตรวจสอบเลขตัวถังเพื่อยืนยันว่าเป็นรถคันเดียวกันกับที่เอาประกันอยู่นั่นเอง

การเปลี่ยนทะเบียนรถ เพื่อให้ได้ตัวเลขทะเบียนรถที่ถูกใจ ถูกโฉลกของแต่ละคน มีความเชื่อว่า จะช่วยส่งเสริมดวง โชคชะตาให้เจ้าของรถและผู้ขับขี่ มีแต่เรื่องมงคลเข้ามาในชีวิต ทั้งในเรื่องการงานเจริญก้าวหน้า เจรจาเรื่องงานก็ได้งานกลับมาสมใจ การเงิน เงินทองไหลมาเทมา มีโชคลาภ การเดินทาง แคล้วคลาดปลอดภัย ไร้อุปสรรค แต่ทั้งนี้สิ่งสำคัญในการขับขี่ให้ปลอดภัยนั่นก็คือ การขับขี่ตามกฎจราจร ไม่ฝ่าฝืนไฟสัญญาณ เมาไม่ขับและมีสติในการขับขี่ ใช้รถใช้ถนนอยู่เสมอ ทั้งนี้หากต้องการเพิ่มความอุ่นใจในการใช้รถ แนะนำโปรโมชั่นประกันรถยนต์ ผ่อน 0% 6 เดือน ที่เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล คุ้มครองทันใจ ไม่ต้องจ่ายเงินก้อน ผ่อนสบาย 0% สูงสุด 6 งวด ไม่ต้องง้อบัตรเครดิต เพื่อให้ทุกการเดินทางของคุณได้รับความคุ้มครองอย่างปลอดภัย อุ่นใจ แถมยังผ่อนสบาย ไม่ต้องจ่ายเงินก้อนอีกด้วย สนใจสามารถสมัครและสอบถามได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

Heng Call center : โทร 1361

คุยกับเจ้าหน้าที่ของเราแบบ real – time ได้ แถมยังสามารถ ปรึกษา สอบถามข้อมูล ได้ทันที ไม่ต้องรอนาน กดเลย

ทักแชทกับเจ้าหน้าที่ผ่าน FB:Hengleasing และ Line:@Hengleasing ของเรา แล้วรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่

สมัครสินเชื่อออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง คลิก