วันที่ 28 มีนาคม 2566 บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่ายภาคประชาชน ได้แก่ สภาลมหายใจเชียงใหม่ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กองบิน 41 สถานีตำรวจภูธรภูพิงคราชนิเวศน์ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ กองการสื่อสาร กรมการปกครอง โรงเรียนบ้านโป่งน้อย และวัดผาลาด เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กิจกรรม “ภาคีร่วมใจ Kick Off ป้องกันหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็กPM2.5” โดยมี นาย สิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม

ในการนี้ บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มให้แก่ประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าต้นกล้วย จำนวน 300 ต้น เพื่อนำไปปลูกเพิ่มความชุ่มชื้น รักษาความสมดุลให้แก่ระบบนิเวศในพื้นที่ป่าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย และกิจกรรมทำแนวกันไฟป่า ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเชิงดอยสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่