วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) นำโดยคณะผู้บริหารและพนักงานเฮงลิสซิ่งเข้าร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างอาคารศูนย์มะเร็งภายในวัดลัฏฐิวัน เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “ร่วมบุญ ร่วมใจ แรงงานเชียงใหม่ปลอดภัย ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2566 จัดโดย สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
โดยภายในงาน บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วย การเดินขบวนผ้าป่าสามัคคีเพื่อรณรงค์ให้สังคมตระหนักถึงการป้องกันปัญหายาเสพติด การออกโรงทานบริการน้ำดื่มและแจกของที่ระลึกองค์กรให้แก่ประชาชน พร้อมกันนี้ยังได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช มอบเกียรติบัตรแรงงานดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2566 แก่ นาย รังสรรค์ มูลประเสริฐ ผู้ได้รับคัดเลือกจากบริษัท ฯ ณ วัดลัฏฐิวัน (วัดพระนอนขอนตาลศักดิ์สิทธิ์) ตำบลแม่ริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่