วันที่ 1 เมษายน 2566 บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ร่วมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงามและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้งาน “ลาบเมืองล้านนา ประจำปี 2566” จัดขึ้นโดย สมาคมสมาพันธ์สื่ออนไลน์แห่งประเทศไทยร่วมกับภาคีเครือข่าย โดยภายในงานจัดให้มีกิจกรรมมากมายประกอบด้วย การประกวดแข่งขันปรุงลาบ ประกวดจัดผักกับลาบ การประกวดเทพบุตรและเทพีลาบเมืองล้านนา และการแสดงของเหล่าศิลปินล้านนาที่มาช่วยสร้างสีสันให้กับงาน

ทั้งนี้ บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมสนับสนุนงานดังกล่าว พร้อมส่งทีมพนักงานโชว์ฝีมือเข้าแข่งขันการปรุงลาบเมืองและประกวดจัดผักกับลาบ พร้อมทั้งบริการน้ำดื่มและแจกของที่ระลึกองค์กรภายในงาน ช่วยสร้างบรรยากาศความคึกคักและสนุกสนานให้กับผู้มาร่วมงานเป็นอย่างมาก ณ ลานกิจกรรมหน้าศูนย์การค้า MAYA Chiang Mai