โครงสร้างองค์กร
บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
Heng Leasing and Capital Organization Chart