ตอบ : บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) มีบริการสินเชื่อ 5 ประเภท คือ

– สินเชื่อเฮงสินเชื่อรถือสอง
– สินเชื่อเฮงเปลี่ยนรถเป็นเงิน
– สินเชื่อเฮงนาโนไฟแนนซ์
– สินเชื่อส่วนบุคคลเฮงพร้อมใช้
– สินเชื่อเฮงที่ดินและบ้าน