แจ้งเลื่อน ประกาศผลประกวดราคา งานจัดหาบริษัทจัดการเดินทาง สำหรับแคมเปญกระตุ้นยอดขายประกันรถยนต์และวงเงินสินเชื่อในไตรมาส 4 ประจำปี 2566
ประกาศผล ไม่มีกำหนด ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
ผู้สนใจติดต่อประกวดราคาและสอบถามข้อมูล
สามารถดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดในเว็บไซต์ www.hengleasing.com
สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณณัฐธยาน์ รวมสุขธนวิชญ์  1361 ต่อ 8605
บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 69 หมู่ 7 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
และทางอีเมล์  [email protected] และสำเนาถึง CC: [email protected]

 

 

แจ้งเลื่อนประกาศประกวดราคา ทริปเวียดนาม