ประกาศประกวดราคา “จัดหาบริษัทจัดการเดินทาง สำหรับแคมเปญกระตุ้นยอดขาย ประกันรถยนต์และวงเงินสินเชื่อในไตรมาส 4 ประจำปี 2566 ”
กำหนดยื่นซองใบสมัครรวมทั้งผลงาน วันที่ 15 – 22 มีนาคม 2567
เปิดซอง วันที่  25 มีนาคม 2567
ประกาศผล วันที่ 29 มีนาคม 2567 ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
ผู้สนใจติดต่อประกวดราคาและสอบถามข้อมูล
สามารถดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดในเว็บไซต์ www.hengleasing.com
สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณณัฐธยาน์ รวมสุขธนวิชญ์  1361 ต่อ 8605
สามารถยื่นซองด้วยตนเองได้ที่
บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 69 หมู่ 7 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
และทางอีเมล์  [email protected] และสำเนาถึง CC: [email protected]

 

เอกสารแนบ

1.TOR จัดหาบริษัทเดินทางทัวร์เวียดนาม

2. ใบสมัคร จัดหาบริษัทเดินทางทัวร์เวียดนาม