ประกาศผลประกวดราค สำหรับ จัดจ้าง  Media Agency เพื่อดำเนินการจัดจ้างสนับสนุนสปอตโฆษณารายการวิทยุ เพื่อส่งเสริมการตลาดแคปเปญ “สร้างการรับรู้แบรน์ปี 2567”

ผู้สนใจติดต่อประกวดราคาและสอบถามข้อมูล

สามารถดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดในเว็บไซต์ www.hengleasing.com
สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณณัฐธยาน์ รวมสุขธนวิชญ์  1361 ต่อ 8605
บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 69 หมู่ 7 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
และทางอีเมล์  [email protected] และสำเนาถึง CC: [email protected]

ประกาศผลประกวดราคา จัดจ้าง Media Agency