ประกาศประกวดราคา “จัดจ้างผู้ผลิตเสื้อแจ็คเก็ตของพนักงานประจำปี 2567”
กำหนดยื่นซองใบสมัครรวมทั้งผลงาน วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 6  มีนาคม 2567
เปิดซอง วันที่  7 มีนาคม 2567
ประกาศผล วันที่ 8 มีนาคม 2567 ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
ผู้สนใจติดต่อประกวดราคาและสอบถามข้อมูล
สามารถดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดในเว็บไซต์ www.hengleasing.com
สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณณัฐธยาน์ รวมสุขธนวิชญ์  1361 ต่อ 8605
สามารถยื่นซองด้วยตนเองได้ที่
บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 69 หมู่ 7 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
และทางอีเมล์  [email protected] และสำเนาถึง CC: [email protected]

 

เอกสารแนบ

1.ใบสมัครประกวดราคาเสื้อแจ็คเก็ต

2. TOR เสื้อแจ็คเก็ต HR