การ คำนวณดอกเบี้ยรถ เป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้ที่จะตัดสินใจทำสินเชื่อเกี่ยวกับรถ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อรถแบบผ่อน เอารถเข้าไฟแนนซ์ หรือการย้ายไฟแนนซ์รถ ควรรู้เอาไว้บ้าง เพราะจะช่วยให้คุณสามารถวางแผนการใช้จ่ายล่วงหน้าได้ ส่วนดอกเบี้ยเกี่ยวกับรถที่ควรรู้มีอะไรและคำนวณอย่างไรมาติดตามกันค่ะ

คำศัพท์เบื้องต้นเกี่ยวกับสินเชื่อที่ควรรู้

ก่อนจะ คำนวณดอกเบี้ยรถ คุณจะต้องรู้จักคำศัพท์เหล่านี้เสียก่อน หลายคนอาจจะเคยเห็น หรือเคยได้ยินกันมาบ้าง แต่หากคุณจำเป็นจะต้องมีการ คำนวณดอกเบี้ยรถเอง การรู้จักคำเหล่านี้จึงเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวคุณมากเลยค่ะ

1. เงินกู้/วงเงินขอสินเชื่อ/ยอดจัด

ยอดเงินที่สถาบันการเงินหรือบริษัทไฟแนนซ์อนุมัติให้ผู้กู้ โดยวงเงินที่ได้รับจะขึ้นอยู่กับเรทรถของรถรุ่นนั้น ราคาประเมินรถ และเครดิตของผู้กู้

2. เงินดาวน์

เงินก้อนแรกที่ผู้กู้จะต้องชำระในการขอสินเชื่อซื้อขายรถ ซึ่งส่วนที่เหลือจะผ่อนส่งเป็นงวด จนครบตามสัญญาที่เลือกไว้

3. ค่างวด

จำนวนเงินที่ผู้กู้ ต้องผ่อนส่งให้บริษัทไฟแนนซ์ในแต่ละเดือน จนครบตามสัญญา

4. ราคาประเมิน

ราคาของรถคันที่ผู้กู้นำไปขอสินเชื่อ และบริษัทไฟแนนซ์ทำการประเมินจากสภาพรถ ยี่ห้อ รุ่นย่อย โฉม ปีจดทะเบียน ระบบเกียร์ เป็นต้น

5. ดอกเบี้ยแบบคงที่

สินเชื่อที่มีการคำนวณดอกเบี้ยทั้งหมดเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ทำสัญญา และจะนำไปรวมกับเงินต้น เพื่อหารเฉลี่ยเป็นค่างวดที่ต้องจ่ายในแต่ละเดือน ยกตัวอย่างเช่น การซื้อรถแบบผ่อนซึ่งมีการชำระเท่ากันทุกงวดจนครบสัญญา

6. ดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

สินเชื่อที่เงินต้นลด ดอกเบี้ยจะลดตามไปด้วย ทำให้การคิดค่างวดแต่ละครั้งอาจมีความแตกต่างกันตามจำนวนเงินต้นที่เหลืออยู่ มักนำไปใช้ในการคิดดอกเบี้ยของสินเชื่อบุคคล คำนวณดอกเบี้ยรถในสินเชื่อรถแลกเงิน เป็นต้น ยิ่งคุณจ่ายแบบโปะเยอะ เงินต้นลด ดอกเบี้ยลดไว ทำให้หนี้หมดเร็วขึ้นด้วย

การคำนวณดอกเบี้ยรถแบบลดต้นลดดอก

หลังจากที่พอทราบคำศัพท์เกี่ยวกับสินเชื่อบ้างแล้ว เราจะเริ่มการคำนวณดอกเบี้ยรถแบบลดต้นลดดอก ซึ่งดอกเบี้ยประเภทนี้จะทำให้ผู้กู้จ่ายหนี้ได้หมดไวขึ้น และยิ่งจ่ายแบบโปะ ซึ่งทำให้เงินต้นลด ดอกเบี้ยยิ่งลดลงตาม ละเมื่อนำเงินต้นที่เหลือไปคำนวณค่างวดในถัดไปแล้ว อาจจะทำให้คุณจ่ายค่างวดได้ถูกลงมาบ้าง โดยการคำนวณดอกเบี้ยรถแบบลดต้นลดดอก มีสูตรการคำนวณง่าย ๆ ดังนี้

ดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายในงวดนั้น = เงินต้นคงเหลือxอัตราดอกเบี้ยต่อปีxจำนวนวันในงวด/จำนวนวันใน 1 ปี*

เงินต้นลดลง = จำนวนเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้น – ดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายในงวดนั้น

เงินต้นคงเหลือ (เพื่อคำนวณดอกเบี้ยงวดถัดไป) = เงินต้นคงเหลือจากงวดก่อน – เงินต้นลดลง

ตัวอย่างการคำนวณดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

นาย ก. ได้รับวงเงินสินเชื่อ 50,000 บาท เลือกผ่อน 36 งวด เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2563 โดยสัญญาระบุต้องผ่อนชำระทุกวันที่ 1 ของเดือน อัตราดอกเบี้ย 24% ต่อปี เริ่มชำระงวดแรกวันที่ 1 กันยายน 2563

จะเห็นว่าหากเรามีการจ่ายค่างวดตรงกำหนดทุกงวด จะทำให้ดอกเบี้ยและเงินต้นลดลงตามไปด้วย โดยสามารถคำนวณตามสูตรที่ให้ข้างต้นนี้ ทำให้เราสามารถวางแผนการเงินในแต่ละเดือนล่วงหน้าได้

ถึงแม้ว่าเราจะเห็นว่าการคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก ช่วยให้ดอกเบี้ยลดลงในแต่ละเดือนได้แล้วนั้น แต่ก็ยังมีข้อควรระวังในเรื่องการจ่ายล่าช้า ผิดนัดชำระ จะทำให้คุณต้องจ่ายดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม เพราะดอกเบี้ยจะถูกคิดจากเงินต้นคงเหลือนั่นเอง ยิ่งจ่ายช้าดอกเบี้ยยิ่งเพิ่ม และยังทำให้เกิดค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามมา เช่น ค่าปรับ ค่าติดตามทวงถาม เป็นต้น

การคำนวณดอกเบี้ยรถแบบคงที่ Flat Rate

การคำนวณดอกเบี้ยแบบคงที่ มักจะใช้สำหรับสินเชื่อเช่าซื้อรถ ไม่ว่าจะรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ โดยการคำนวณดอกเบี้ยจะคิดจากเงินต้นทั้งก้อนตลอดอายุสัญญา แม้ว่าจะมีการโปะจ่าย ดอกเบี้ยก็ได้ถูกคำนวณในค่างวดเรียบร้อยแล้ว โดยผู้ที่กำลังสนใจซื้อรถแบบผ่อนสักคัน สามารถคำนวณดอกเบี้ยทั้งหมด เพื่อนำไปคิดค่างวดต่อเดือนได้ตามสูตรนี้

ตัวอย่างการคำนวณดอกเบี้ยแบบคงที่

นาย ฮ.ต้องการซื้อรถยนต์ 200,000 บาท เงินดาวน์ 100,000 บาท ยอดขอสินเชื่อเช่าซื้อ 100,000 บาท และอัตราดอกเบี้ย(Flat Rate) 15% ต่อปี ผ่อน 60 งวด

ดอกเบี้ยที่ต้องชำระทั้งหมด = ยอดขอสินเชื่อxอัตราดอกเบี้ยxจำนวนปี
= 100,000 * 15% * 5 ปี = 75,000 บาท

วิธีคำนวณค่างวดรถ

ค่างวด/เดือน = (ยอดขอสินเชื่อเช่าซื้อ+ดอกเบี้ยที่จ้องชำระทั้งหมด) + Vat7%/จำนวนงวด

สรุปว่า นาย ฮ.ต้องชำระค่างวดทั้งหมด 60 งวด งวดละ 3,121 บาท

ในการคำนวณค่างวดรถ สังเกตว่าจะต้องมีการบวกเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าไปด้วย เมื่อได้ยอดที่ต้องผ่อนชำระแล้ว จะต้องบวก Vat7% ด้วย เพราะทุกการใช้จ่าย ย่อมมีภาษีที่ต้องจ่ายเสมอค่ะ

รวมสินเชื่อดอกเบี้ยลดต้นลดดอกจากเฮงลิสซิ่ง

เมื่ออ่านมาถึงตรงนี้แล้ว เชื่อว่าหลายท่านมองว่าสินเชื่อที่คิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก มีความยืดหยุ่นกว่าและสามารถชำระหนี้ได้หมดเร็วกว่า ยิ่งถ้ามีเงินก้อน และจ่ายแบบโปะก็ทำให้เงินต้นลด ดอกเบี้ยลด หนี้หมดเร็วขึ้นค่ะ สำหรับท่านไหนที่กำลังสนใจสินเชื่อที่คิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก เรามีสินเชื่อมาแนะนำถึง 4 ผลิตภัณฑ์จากเฮงลิสซิ่งค่ะ

 1. สินเชื่อเฮงเปลี่ยนรถเป็นเงิน

สินเชื่อสำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของรถที่กำลังต้องการเงินก้อนพร้อมใช้ ไม่ว่าจะเป็นรถปีเก่า หรือรถปีใหม่ ก็สามารถนำมาขอสินเชื่อเฮงเปลี่ยนรถเป็นเงินได้ รถแลกเงินสดทันใจ ไม่ต้องมีคนค้ำ ผ่อนสบายนานสูงสุด 84 งวด รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

2. สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์

สินเชื่อที่ตอบโจทย์ผู้ประกอบการ เจ้าของร้าน ไม่ว่าจะพ่อค้าแม่ค้า ผู้ประกอบการที่มีกิจการหน้าร้านเป็นของตัวเอง ก็สามารถมีเงินทุนหมุนเวียนพร้อมใช้ ไม่ต้องพึ่งเงินกู้นอกระบบ ไม่ต้องมีคนค้ำ ให้วงเงินกู้สูงสุด 20,000 บาท

นอกจากพ่อค้าแม่ค้าแล้วสำหรับพี่น้องเกษตรกร ที่มีสมุดทะเบียนเกษตรกร ก็สามารถขอสินเชื่อตัวนี้ได้ เงินด่วนถูกกฎหมายไม่ต้องพึ่งนายทุนหรือเงินนอกระบบ วงเงินกู้สูงสุด 20,000 บาท เช่นเดียวกัน ไม่ต้องมีคนค้ำ ผ่อยสบาย ๆ นานสุด 24 งวด รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

3.สินเชื่อส่วนบุคคลเฮงพร้อมใช้

แม้จะมีรายได้ประจำแต่ใช่ว่าทุกคนจะได้เงินเดือนเยอะ บางคนเป็นพนักงานประจำแต่รายได้หลักพันยังน้อยกว่าผู้ที่ประกอบอาชีพส่วนตัวเสียอีก สินเชื่อส่วนบุคคลเฮงพร้อมใช้นี้จึงเหมาะสำหรับพนักงานประจำที่มีรายได้เริ่มเพียง 6,000 บาท ก็สามารถยื่นขอสินเชื่อนี้ได้ เพียงมีสลิปเงินเดือนหรือสเตทเมนท์ย้อนหลัง 6 เดือน  วงเงินอนุมัติไม่เกิน 1.5 เท่าของเงินเดือน สูงสุดไม่เกิน 45,000 บาท ผ่อนสบายนานสุด 36 งวด รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

4.สินเชื่อเฮงที่ดินและบ้าน

ต้องการเงินก้อนใหญ่ครอบคลุมได้ทุกความต้องการ หรืออยากนำเงินทุนก้อนโต ไปใช้เพื่อการลงทุน ปิดหนี้หลายรายการ หรือใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ เพียงมีโฉนดก็แลกเงินก้อนใหญ่พร้อมใช้ ไม่ว่าจะที่ดินเปล่า ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หรือที่ดินทำกิน ผ่อนสบายนานสุด 84 งวด รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ผ่อนรถอย่างไรไม่ให้สะดุด

หลายคนที่ทำสินเชื่อเกี่ยวกับรถ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อรถมือสองหรือการนำรถเข้าไฟแนนซ์ ควรมีการวางแผนทางการเงินให้ดี เพราะการจ่ายค่างวดรถ เป็นภาระการเงินอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นทุกเดือนจนกว่าจะครบสัญญา อย่างน้อย 12 งวด ขึ้นไป และในเดือนหนึ่งแน่นนอนว่าไม่ได้มีเพียงค่างวดรถเท่านั้น แต่ยังมีทั้งค่าใช้จ่ายอื่นในชีวิตประจำวัน ค่าผ่อนของ ค่าผ่อนบัตร ซึ่งตรงนี้ต้องวางแผนการเงินให้ดีเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาภายหลัง โดยหลักการง่าย ๆ ในการผ่อนรถหรือจ่ายค่างวดสินเชื่อต่าง ๆ ไม่ให้สะดุดระหว่างทาง เช่น

1.จ่ายตรงเวลา

การจ่ายหนี้ต่าง ๆ หรือค่างวดรถ ให้ตรงเวลา ช่วยให้ผู้กู้ไม่เกิดหนี้สินสะสม เพราะการจ่ายล่าช้านอกจากดอกเบี้ยจะเพิ่มแล้ว ยังทำให้เกิดค่าติดตามทวงถาม ค่าปรับ เป็นต้น แนะนำว่าหากคุณได้รับเงินก่อนวันครบกำหนด ก็สามารถนำเงินไปจ่ายค่างวดก่อนได้ ยิ่งจ่ายเร็ว ทำให้เงินต้นคงเหลือและดอกเบี้ยลดลงไว หนี้หมดไว ปิดบัญชีได้เร็วยิ่งขึ้น (สำหรับสินเชื่อคำนวณดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก)

2.ไม่ก่อหนี้เพิ่ม

อย่าลืมว่าในชีวิตประจำวันก็ยังมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ต้องมีเงินสำรองไว้ใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าจับจ่ายใช้สอย และเงินก้อนสำหรับกรณีฉุกเฉิน ไหนจะค่างวดรถที่ต้องจ่ายทุกเดือนอีก ยิ่งเพิ่มหนี้สิน อาจจะทำให้เกิดปัญหาในการชำระค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพราะต้องแบ่งเงินไปใช้หนี้แต่ละก้อน จนอาจจะไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายประจำวัน รวมไปถึงหนี้สินก้อนอื่นนั่นเอง ทางที่ดีควรจะเป็นหนี้ทีละก้อน  ไม่สร้างหนี้หลายก้อนในเวลาเดียวกัน หรือเก็บเงินเป็นก้อนไว้เพื่อซื้อสินค้าด้วยเงินสดนั่นเองค่ะ

จะเห็นว่าการคำนวณดอกเบี้ยรถด้วยตัวเอง ช่วยให้ผู้กู้สามารถคำนวณค่างวดที่ต้องจ่ายเบื้องต้นได้ด้วยตัวเอง ช่วยให้คุณสามารถวางแผนการเงินในแต่ละเดือนล่วงหน้าได้ และเป็นการประเมินตัวเองเบื้องต้นได้ด้วยว่าหากมีค่าใช่จ่ายเพิ่มเท่านี้ จะกระทบต่อรายจ่ายอื่นในแต่ละเดือนหรือไม่ เพื่อจะได้เลือกจำนวนงวดที่เหมาะสมกับตัวเองด้วย ทั้งนี้หากคุณสนใจสินเชื่อประเภทไหน หรือสนใจสินเชื่อดอกเบี้ลดต้นลดดอกตัวใด สามารถสอบถามหรือสมัครได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้ค่ะ

Heng Call center : โทร 1361

คุยกับเจ้าหน้าที่ของเราแบบ real – time ได้ แถมยังสามารถ ปรึกษา สอบถามข้อมูล ได้ทันที ไม่ต้องรอนาน กดเลย

ทักแชทกับเจ้าหน้าที่ผ่าน FB:Hengleasing และ Line:@Hengleasing ของเรา แล้วรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่

สมัครสินเชื่อออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง คลิก