ทุกปีไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ จะต้องผ่านการตรวจสภาพรถเพื่อต่อภาษีประจำปี สำหรับการตรวจสภาพรถจักรยานยนต์นั้น จะต้องมีอายุรถกี่ปี จึงจะต้องเข้ารับการตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ และตรวจอะไรบ้าง บทความนี้มีคำตอบเกี่ยวกับการตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ก่อนต่อภาษีประจำปี 2566  

ตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ ตรวจอะไรบ้าง 2566

เป็นประจำทุกปี สำหรับผู้ใช้รถจักรยานยนต์ที่จะต้องเตรียมเงินสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการต่อภาษีรถจักรยานยนต์ประจำปี 2566 ซึ่งจะต้องมีการต่อภาษีรถประจำปี แต่ก่อนที่จะต่อภาษีรถนั้น จะต้องต่อพ.ร.บ. และผ่านการตรวจสภาพรถจักรยานยนต์เสียก่อน ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้ขับขี่ทุกคนที่จะต้องนำรถไปต่อพ.ร.บ. ตรวจสภาพรถจักรยานยนต์เพื่อต่อภาษีรถจักรยานยนต์ประจำปี 2566 แต่หากไม่ได้รับการตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ก็จะไม่สามารถต่อภาษีรถจักรยานยนต์ประจำปีได้ ทั้งนี้ก่อนจะเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจสภาพรถจักรยานยนต์นั้น จะต้องมีการต่ออายุพ.ร.บ.เสียก่อน ส่วนมอเตอร์ไซค์หรือรถจักรยานยนต์ที่ต้องเข้ารับการตรวจสภาพรถจักรยานยนต์นั้น จะต้องเป็นรถจักรยานยนต์ที่มีอายุครบ 5 ปี ขึ้นไป นับจากวันจดทะเบียนต้องนำไปตรวจสภาพรถก่อนเสียภาษีประจำปีทุกครั้ง สำหรับเอกสารที่ต้องใช้ในการตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ สามารถเตรียมง่าย ไม่ยุ่งยาก ได้แก่ เอกสารที่ต้องใช้สำหรับตรวจสภาพรถ ใบคู่มือจดทะเบียนรถ/สำเนาทะเบียนรถ และค่าตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ บิ๊กไบค์ คันละ 60 บาทเท่านั้น ส่วนรถจักรยานยนต์ที่ต้องเข้ารับการตรวจสภาพรถจักรยานยนต์นั้น จะต้องได้รับการตรวจรถจักรยานยนต์ตามรายการดังต่อไปนี้

 • สภาพรถจักรยานยนต์โดยรวม เช่น ชุดแฟริ่ง กระจกมองข้าง อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้หรือไม่?
 • ระบบเสียงแตร เมื่อกดแล้วเสียงต้องดังชัดเจน
 • ระบบเบรกรถ สามารถเหยียบและชะลอรถได้ตามความต้องการ
 • ระบบไฟทั้งไฟหน้ารถ ไฟท้ายรถ ไฟเลี้ยวซ้ายขวา และไฟเบรกของรถ ต้องใช้งานได้และส่องสว่างปกติ
 • ค่าไอเสียมลพิษทางอากาศ ต้องเป็นไปตามข้อกฎหมายบังคับ

โดยสามารถนำเอกสารสำหรับการตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ ได้แก่ ใบคู่มือจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ หรือ สำเนาทะเบียนรถจักรยานยนต์ และค่าตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ บิ๊กไบค์ คันละ 60 บาท พร้อมรถจักรยานยนต์ไปตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ได้ที่ กรมการขนส่งทางบก หรือ  สถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) ที่ได้รับการอนุญาตจากกรมขนส่งทางบก  

ค้นหา ตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ (ตรอ.) ใกล้ฉัน ที่ไหนดี

การตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ประจำปี เป็นการตรวจสภาพรถยนต์ก่อนเสียภาษีรถยนต์ประจำปี ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 รถที่จะนำมาใช้ในการขนส่งตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 จะต้องมีสภาพมั่นคง แข็งแรง มีลักษณะ ขนาด และเครื่องอุปกรณ์ส่วนควบของรถ ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับรถ ผู้โดยสารไปกับรถคันนั้น ผู้ขับขี่รถคันอื่น ๆ คนเดินถนน รวมทั้งสภาพแวดล้อมต่าง ๆ โดยสามารถนำรถไปตรวจสภาพรถประจำปีที่ไหนได้บ้างนั้น ก็คือ ศูนย์ตรวจสภาพรถยนต์ตรอ. ใกล้บ้าน ที่ได้รับอนุญาตจากรมการขนส่งทางบกเท่านั้น แต่มีข้อยกเว้นสำหรับรถบางประเภท ที่ต้องไปตรวจสภาพรถที่กรมการขนส่งทางบกเท่านั้น ได้แก่ รถที่มีการดัดแปลงสภาพ รถที่ขาดต่ออายุทะเบียนเกิน 1 ปี

สำหรับการค้นหา ศูนย์ตรวจสภาพรถยนต์ตรอ. ใกล้บ้าน ก็ไม่ใช่เรื่องยากเลย เพียงแค่คุณมีคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และอินเตอร์เน็ต ก็สามารถค้นหาศูนย์ตรวจสภาพรถยนต์ตรอ. ใกล้บ้านได้ง่าย ๆ เพียงแค่ค้นหาคำว่า “ ศูนย์ตรวจสภาพรถยนต์ตรอ. ใกล้บ้าน” ในเว็บไซต์ Google จากนั้นระบบก็จะทำการค้นหาศูนย์ตรวจสภาพรถยนต์ตรอ. ในบริเวณใกล้เคียงกับตำแหน่งของคุณ หากดูแล้วคุณใกล้กับศูนย์ตรวจสภาพรถตรอ. ใกล้บ้านสาขาไหน ก็สามารถกดให้ระบบนำทางคุณไปยังศูนย์ตรวจสภาพรถยนต์ตรอ. ใกล้บ้านนั้น ๆ ได้เลย ซึ่งง่ายและสะดวกมากสำหรับยุคปัจจุบันนี้

รถจักรยานยนต์ลักษณะไหนบ้างที่ไม่สามารถตรวจที่ตรอ.ได้

 • รถที่มีการเปลี่ยนสีหรือดัดแปลงตัวรถ ส่วนใดส่วนหนึ่งของรถที่ผิดไปจากเดิมที่มีรายการจดทะเบียนเอาไว้ในสมุดรถ เช่นเปลี่ยนชนิดน้ำมัน เปลี่ยนเครื่องยนต์
 • รถที่มีตัวเลขรถหรือเลขเครื่องยนต์ที่ไม่ปรากฎเลขชัดหรือเลขชำรุด มีร่องรอยการแก้ไข ขูด ลบ ทำให้เสียหายจนไม่สามารถที่จะตรวจสอบความถูกต้องได้อย่างชัดเจน
 • รถที่มีการแจ้งการแก้ไขชั่วคราวหรือแจ้งการไม่ใช้รถตลอดไป
 • รถที่มีเลขทะเบียนเป็นเลขทะเบียนแบบรุ่นเก่าและต้องนำรถมาเปลี่ยนทะเบียนรถใหม่เมื่อนำรถมาเสียภาษีประจำปี
 • รถที่เคยถูกโจรกรรมมาแล้วและได้รถคืน
 • รถที่ขาดต่อทะเบียนเกิน 1 ปี
 • รถที่ถูกยกเลิกทะเบียนเกิน 2 ปี เมื่อไม่ได้ต่อภาษีทำให้ถูกถอดออกจากระบบ ต้องทำการตรวจสภาพและยื่นเรื่องขอเลขทะเบียนใหม่ทั้งหมด จึงไม่สามารถใช้งานทะเบียนเดิมได้

ตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ไม่ผ่าน ต้องทำอย่างไร

กรณีที่ตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ไม่ผ่าน สามารถนำรถไปแก้ไขข้อบกพร่องในจุดที่ไม่ผ่านให้เรียบร้อยและนำรถมาตรวจสภาพใหม่อีกครั้งและนำไปตรวจสภาพรถเอกชนแห่งเดิมอีกครั้งภายใน 15 วันจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการตรวจใหม่อีกครั้ง โดยจ่ายเพียงครึ่งหนึ่งของราคาปกติ กรณีที่แก้ไขจุดบกพร่องช้าเกิน 15 วัน คุณจะต้องเสียค่าบริการเต็มจำนวน ทั้งนี้อัตราค่าบริการคันละ 60 บาท

ตรวจสภาพรถแล้ว อย่าลืมซื้อพ.ร.บ.ก่อนต่อภาษี

หลังจากที่ตรวจสภาพรถเรียบร้อยแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่น้อยก่อนที่จะต่อภาษีรถคือ การซื้อพ.ร.บ.เพื่อเป็นการทำประกันภัยให้แก่ผู้ประสบภัยจากรถในกรณีที่รถยนต์ประสบอุบัติเหตุ โดยคุ้มครองทั้งผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร และคู่กรณีหรือบุคคลภายนอก หากไม่ต่อพ.ร.บ.ก็จะไม่สามารถต่อภาษีรถได้ จึงจำเป็นจะต้องซื้อพ.ร.บ.ทุกปี โดยจะได้รับความคุ้มครองเป็นค่าเสียหายเบื้องต้น และค่าสินไหมทดแทนดังนี้

 • ค่ารักษาพยาบาลตามจริงคนละไม่เกิน 80,000 บาท
 • ค่าสินไหมทดแทน กรณี สูญเสียอวัยวะ*/ทุพพลภาพอย่างถาวรหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง สูงสุดคนละ 500,000 บาท  
 • ค่าสินไหมทดแทนกรณีเสียชีวิต สูงสุดคนละ 500,000 บาท
 • เงินชดเชยกรณีรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในสถานพยาบาล วันละ 200 บาท ไม่เกิน 20 วัน

หมายเหตุ *กรณีสูญเสียอวัยวะ เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

พ.ร.บ.จะจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยจากรถที่ได้รับความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่บริษัท พ.ร.บ.ได้รับคำร้องขอ โดยไม่รอการพิสูจน์ความรับผิด ดังนี้

 • ค่ารักษาพยาบาลตามจริง คนละไม่เกิน 30,000 บาท
 • ค่าเสียหายเบื้องต้น กรณีผู้ประสบภัยสูญเสียอวัยวะ/ทุพพลภาพอย่างถาวร   คนละไม่เกิน 35,000 บาท
 • ค่าปลงศพ ไม่เกิน 35,000 บาท
 • หากเกิดความเสียหาย หลายกรณีรวมกัน จะได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นรวมกันแล้วไม่เกินคนละ 65,000 บาท

ส่วนราคาพ.ร.บ.รถจักรยานยนต์แต่ละรุ่นจะแตกต่างกัน ตามขนาดซี.ซี.ของรถจักรยานยนต์ดังนี้

 • ไม่เกิน 75 ซีซี ราคา 161.57 บาท
 • เกิน 75-125 ซีซี ราคา 323.14 บาท
 • เกิน 125-150 ซีซี ราคา 430.14 บาท
 • เกิน 150 ซีซี ราคา 645.21 บาท
 • รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ราคา 323.14 บาท

หมายเหตุ :กรณี ผู้ประสบภัยเป็นผู้ขับขี่รถคันที่เอาประกัน  จะได้รับความคุ้มครองไม่เกินค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านั้น

ช่องทางการซื้อพ.ร.บ.ออนไลน์ มีช่องทางไหนบ้าง?

บริษัท กลางคุ้มครองเพื่อผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ให้บริการพ.ร.บ.เฉพาะรถจักรยานยนต์เท่านั้น โดยสามารถซื้อ พ.ร.บ.รถจักรยานยนต์ของบริษัทกลางฯ ผ่านเว็บไซต์ https://irvp.rvp.co.th/ หรือเพิ่มLine: @iRVP เมื่อเลือกช่องทางใดช่องทางหนึ่งแล้ว

ให้ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ค่ะ

การซื้อพ.ร.บ.รถจักรยานยนต์ผ่าน Line

 1. เพิ่มเพื่อน โดยการแอดไลน์ @iRVP
 2. คลิกไปที่เมนู “ซื้อพ.ร.บ.”  กดที่ภาพ ซื้อพ.ร.บ.ที่แสดงบนหน้าจอ
 3. กดเลือกขนาดเครื่องยนต์ของรถจักรยานยนต์   หน้าจอมือถือจะแสดงรายละเอียดความคุ้มครอง เลื่อนหน้าจอลงด้านล่าง กด “ซื้อ พ.ร.บ.”
 4. ลงทะเบียน รายละเอียดผู้ซื้อ รายละเอียดรถจักรยานยนต์ กด ถัดไป จนถึงหน้ายืนยันข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว กด ยืนยันข้อมูล
 5. เลือก วิธีชำระเงิน และชำระเงิน
 6. ตรวจสอบความคุ้มครอง กดที่เมนู “พ.ร.บ.ของฉัน” หากการลงทะเบียนนั้นมีเลขบัตรประชาชนตรงกับที่เคยทำ พ.ร.บ. กับบริษัทกลางฯ ไว้ ระบบจะแสดงข้อมูลกรมธรรม์ที่เป็นปัจจุบัน โดยอัติโนมัติ
 7. เอกสารกรมธรรม์ จะถูกส่งไปทางเมลที่ลูกค้าลงทะเบียนไว้

การซื้อพ.ร.บ.รถจักรยานยนต์ผ่าน Website

1.เลือกเมนู ซื้อ พ.ร.บ. Online

2.ลงทะเบียนใช้งานเว็บไซต์

3.ลงทะเบียนยืนยันตัวตน

4.บันทึกข้อมูลรถจัดทำกรมธรรม์

5.ชำระเงินค่าเบี้ยประกัน

6.รับกรมธรรม์ผ่านอีเมล์ และจะมีข้อความ SMS แจ้งได้รับความคุ้มครองจากบริษัทกลางฯ

จะเห็นว่าทั้ง 2 ช่องทางนี้คุณก็สามารถรับกรมธรรม์ทางอีเมลเท่านั้น  จะไม่มีการส่งเอกสารทางไปรษณีย์แต่อย่างใด ซึ่งสะดวก ง่าย รวดเร็ว ไม่ต้องเดินทางออกไปไหนเลยค่ะ

การนำรถไปตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ประจำปี เป็นหน้าที่ที่ผู้ขับขี่รถจะต้องทำทุกปี เพราะกฎหมายบังคับให้มีการตรวจสภาพรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ก่อนต่อภาษี เพื่อช่วยลดและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนน อันมีสาเหตุมาจากความชำรุดของตัวรถและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีการติดตั้งเพิ่มเติม อีกทั้งยังช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศจากระบบท่อไอเสียที่ไม่ได้มาตรฐาน จึงจำเป็นต้องมีการบังคับตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ก่อนต่อภาษีรถจักรยานยนต์ประจำปีนั่นเอง รถจักรยานยนต์นอกจากจะทำให้คุณเดินทางไปในที่ต่าง ๆ ได้แล้ว ยังสามารถเปลี่ยนรถจักรยานยนต์เป็นเงินก้อนพร้อมใช้ได้ทันใจ ไม่ยุ่งยาก รถยังมีใช้งานเหมือนเดิม แนะนำสินเชื่อเฮงเปลี่ยนรถเป็นเงินจากเฮงลิสซิ่ง สินเชื่อจำนำเล่มทะเบียนรถจักรยานยนต์ สมัครง่าย รู้ผลไว ไม่ต้องโอนเล่ม