สมัยนี้การต่อใบขับขี่มีความง่าย สะดวกมากยิ่งขึ้น เพราะสามารถจองคิว ต่อใบขับขี่ออนไลน์ และอบรมการต่อใบขับขี่ผ่านช่องทางออนไลน์ได้เลย ช่วยลดความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อโควิด-19 โดยสามารถจองคิวได้ทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของกรมการขนส่งทางบกอีกด้วย

ขั้นตอนการ ต่อใบขับขี่ออนไลน์

เมื่อการใช้ชีวิตประจำวันที่เปลี่ยนไป เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสเชื้อโควิด-19 นอกจากการต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์ ที่ช่วยเพิ่มความสะดวกและลดขั้นตอนการไปทำเรื่องที่ขนส่งแล้ว สำหรับผู้ที่ใบขับขี่กำลังจะใกล้หมดอายุ หรือเพิ่งหมดอายุไป แต่ไม่สามารถไปที่ขนส่งได้ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ยังไม่ดีขึ้น ก็ยังสามารถต่อใบขับขี่ออนไลน์ได้เช่นเดียวกัน ซึ่งการต่อใบขับขี่ออนไลน์ แม้ว่าจะยังมีขั้นตอนของการไปขนส่งเพื่อทดสอบสมรรถภาพและรับใบขับขี่ใหม่ แต่ก็ยังต้องจองคิวออนไลน์ เลือกเวลาที่คุณเข้าไปที่ขนส่งได้ โดยไม่ต้องไปนั่งรอคิวแต่เช้าที่ขนส่งเหมือนเมื่อก่อน  โดยขั้นตอนการต่อใบขับขี่ออนไลน์นั้นไม่ยุ่งยาก เริ่มต้นดังนี้

1.เริ่มต้นต่อใบขับขี่ออนไลน์ ให้เข้าไปที่เว็บไซต์ https://www.dlt-elearning.com

2.กดปุ่ม “ลงทะเบียน”

 

3.กรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน ประกอบไปด้วยเลขบัตรประชาชน เบอร์โทรศัพท์ วันเดือนปีเกิด

 

4.เลือกการอบรมตามใบอนุญาตขับรถที่ต้องการต่ออายุ ประกอบไปด้วย ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล (รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถยนต์สามล้อ) ระยะเวลาการอบรม 1 ชั่วโมง ใบอนุญาตขับรถขนส่ง รยะเวลาอบรม 2 ชั่วโมง และใบอนุญาตขับรถสาธารณะ (รถยนต์สาธารณะ รถยนต์สามล้อสาธารณะ รถจักรยานยนต์สาธารณะ) ระยะเวลาอบรม 3 ชั่วโมง

 

4.เลือกข้อ1.แบบทดสอบก่อนอบรม

 

5.ทำแบบทดสอบก่อนอบรม 

 

6.ดูวีดีโออบรมใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล

7.ทำแบบทดสอบหลังอบรม เมื่อเรียบร้อยแล้วให้กดส่งข้อสอบ

8.เมื่อผ่านการอบรมแล้ว ให้บันทึกหน้าจอผลการอบรมเก็บไว้ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการขอต่อใบอนุญาตที่กรมการขนส่งต่อไป โดยผลการอบบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์จะมีอายุ 90 วัน นับจากวันที่ผ่านการอบรม

จองคิวต่อใบขับขี่ออนไลน์

หลังจากที่ได้ทำการอบรมออนไลน์เรียบร้อยแล้ว ก็มาที่ขั้นตอนการจองคิวต่อใบขับขี่ออนไลน์ เพื่อจองเวลาที่จะเข้าไปทำเรื่องที่ขนส่งต่อ ซึ่งสามารถจองคิวต่อใบขับขี่ออนไลน์ได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ซึ่งสามารถโหลดได้ทั้ง iOS และ Android เพื่อจองคิวทำใบขับขี่ โดยมีขั้นตอนดังนี้

1.ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue เพื่อทำการจองงคิวต่อใบขับขี่

2.เมื่อเข้าแอปพลิเคชันแล้ว ให้เลือกสำนักงานขนส่งที่เราต้องการเข้าไปต่อใบขับขี่

 

 

3.เลือกหัวข้อ “งานใบอนุญาต” และเลือกการต่ออายุรถตามประเภทของรถ

 

4.เลือกวันที่เราสะดวกจะเข้าไปที่ขนส่ง ซึ่งมีให้เลือกหลายรอบทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่าย หลังจากที่เลือกได้แล้ว ให้ทำการยืนยันการจอง และบันทึกหน้าจอเก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานแสดงให้เจ้าหน้าที่ในวันที่เราไปขนส่ง

 

 

5.เมื่อถึงวันที่เราทำการจองไว้ เตรียมเอกสารให้พร้อม เพื่อนำไปยื่นกับเจ้าหน้าที่ และจะต้องทำการทดสอบสายตา ระบุสีจราจร ทดสอบการเหยียบคันเร่งและเบรก ตามปกติ

6.รอถ่ายรูปติดบัตรและชำระค่าธรรมเนียมเป็นอันเสร็จ

**สำหรับผู้ที่สามารถต่อใบขับขี่ออนไลน์ได้นั้น จะต้องเป็นผู้ที่มีใบขับขี่อยู่แล้ว ผู้ที่มีใบขับขี่แต่หมดอายุไปแล้วไม่เกิน 1 ปี รวมไปถึงผู้ที่ต้องการต่อใบขับขี่ล่วงหน้า ซึ่งสามารถทำได้ไม่เกิน 90 วัน**

การปฏิบัติตัวตามมาตรการป้องกันโควิด-19 เมื่อต้องเดินทางไปในที่ชุมชน

อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นว่า การต่อใบขับขี่ออนไลน์ แม้ว่าจะมีการอบรมออนไลน์แล้ว แต่ก็ยังจำเป็นต้องเดินทางไปที่ขนส่งเพื่อทดสอบสมรรถภาพและถ่ายรูปติดบัตร เพื่อการปฏิบัติตัวให้ปลอดภัย ลดความเสี่ยงของการติดเชื้อโควิด-19 โดยมีแนวทางในการปฏิบัติตนเองเมื่อต้องไปในที่ชุมชนดังนี้

1.สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อต้องออกจากบ้าน ต้องใส่ให้ปิดทั้งจมูก ปาก คาง หรือใส่หน้ากาก 2 ชั้น โดยการสวมหน้ากากผ้าทับหน้ากากอนามัยเท่านั้น หากใส่นอกเหนือจากนี้จะไม่ช่วยเรื่องประสิทธิภาพในการป้องกันแล้ว ยังทำให้หายใจไม่ออกและอาจเป็นลมได้

2.ลงทะเบียนก่อนเข้าออกสถานที่สาธารณะทุกครั้ง

3.เว้นระยะห่างจากผู้อื่น1-2 เมตร และไปตามคิวที่จองไว้

4.ล้างมือ หรือฉีดพ่นมือด้วยแอลกอฮอล์เมื่อจับจุดสัมผัสต่าง ๆ เช่น มือผลักประตู ปากกา โต๊ะเก้าอี้ ปุ่มกดลิฟต์ เป็นต้น

5.หากเป็นไปได้ เลือกชำระเงินด้วย Prompt pay ,Internet Banking เป็นต้น

เมื่อกลับมาถึงบ้าน สิ่งที่ควรทำมีดังนี้

1.พับทิ้งหน้ากากอนามัยทิ้งถังขยะนอกบ้าน ส่วนหน้ากากผ้าควรซักให้เรียบร้อย

2.ล้างมือ หรือฉีดพ่นมือด้วยแอลกอฮอล์ก่อนเปิดประตูเข้าบ้าน เพื่อป้องกันเชื้อโรคที่อาจติดมากับมือ

3.เช็ดกระเป๋า กุญแจ หรือสิ่งของที่อาจจะนำไปวางตามพื้นที่สาธารณะ

4.เปลี่ยนเสื้อผ้า อาบน้ำ สระผม ให้เรียบร้อย ซึ่งการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 นี้ สามารถทำได้ในเวลาที่เราจำเป็นต้องไปในสถานที่ชุมชน ห้างสรรพสินค้า ร้านค้า เป็นต้น แต่หากเป็นไปได้ เลี่ยงการไปในที่ชุมขนหรือทำการจองคิวออนไลน์ เมื่อจำเป็นต้องเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ

สรุปแล้วการต่อใบขับขี่ออนไลน์ ช่วยเพิ่มความสะดวกสบาย ลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสเชื้อโควิด-19 เพราะไม่ต้องไปนั่งรอบัตรคิวที่ขนส่งแต่เช้า ไม่ต้องไปนั่งอบรมร่วมกับคนอื่น แต่สำหรับผู้ที่ต้องการต่อใบขับขี่ออนไลน์ จะต้องเป็นผู้ที่มีใบขับขี่อยู่แล้ว ที่จำเป็นต้องมีการต่ออายุใบขับขี่ทั้งการต่อใบขับขี่ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 90 วัน หรือต่อใบขับขี่ที่หมดอายุไปแล้วไม่เกิน 1 ปี แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ต้องไปขนส่งเสียทีเดียว เพราะผู้ที่ต่อใบขับขี่ ยังคงต้องเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพ ได้แก่ ทดสอบสายตา ระบุสีจราจร ทดสอบการเหยียบคันเร่งและเบรก ตามเวลาที่ได้ทำการจองคิวออนไลน์ในแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue จากนั้นเมื่อถึงวันจองก็เดินทางไปขนส่งเพื่อดำเนินการต่อใบขับขี่ให้แล้วเสร็จ เห็นไหมค่ะว่าสะดวก ง่าย ไม่ยากอย่างที่คิดค่ะ
ต่อใบขับขี่แล้วอย่าลืมต่อประกันรถยนต์ เพื่อความอุ่นใจในการใช้รถใช้ถนนอย่างต่อเนื่อง แนะนำประกันรถยนต์ผ่อน 0% ซื้อง่าย ผ่อนสบาย ไม่ง้อบัตรเครดิต ที่เฮงลิสซิ่ง สนใจสอบถามหรือสมัครสินเชื่อออนไลน์ได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

Heng Call center : โทร 1361

คุยกับเจ้าหน้าที่ของเราแบบ real – time ได้ แถมยังสามารถ ปรึกษา สอบถามข้อมูล ได้ทันที ไม่ต้องรอนาน กดเลย

ทักแชทกับเจ้าหน้าที่ผ่าน FB:Hengleasing และ Line:@Hengleasing ของเรา แล้วรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่

สมัครสินเชื่อเฮงนาโนไฟแนนซ์ ตลอด 24 ชั่วโมง