ประกวดราคางานติดตั้งอุปกรณ์ไอทีและอุปกรณ์สำนักงาน

ยื่นซองประกวดราคา วันที่ 25 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ในวันและเวลาทำการ

สามารถยื่นซองด้วยตนเองได้ที่

บริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด เลขที่ 69 หมู่ 7 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
โทร.1361 ต่อ 8602 , 8611
และทางอีเมล [email protected] CC: [email protected][email protected]

เอกสารดาวน์โหลด
ลำดับที่ 1. งานติดตั้งระบบอุปกรณ์ไอที
ลำดับที่ 2-5 และ ลำดับที่ 8
ลำดับที่ 3 รูปประกอบเฟอร์นิเจอร์
ลำดับที่ 6 อุปกรณ์เครื่องเขียน และวัสดุสำนักงาน
ลำดับที่ 7 ตารางงานพิมพ์