ประกวดราคาจัดจ้างผลิตผ้ากันเปื้อน
กำหนดยื่นซองใบสมัครและนำเสนอประวัติบริษัทรวมทั้งผลงาน วันที่ 2-4 สิงหาคม 2564
ยื่นส่งซองใบเสนอราคา วันที่ 2-4 สิงหาคม 2564
ประกาศผล วันที่ 5 สิงหาคม 2564 ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 69 หมู่ 7 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
คุณฉันท์หทัย คิดอ่าน  ฝ่ายจัดซื้อสำนักงานใหญ่
โทร.1361 ต่อ 8605
และทางอีเมล [email protected] CC: [email protected] , [email protected]

เอกสารดาวน์โหลด

1.ใบสมัครงานประกวดราคาผ้ากันเปื้อน