ประกวดราคาจัดจ้างโครงการที่ปรึกษาในการจัดทำระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

กำหนดยื่นซองใบสมัครและนำเสนอประวัติบริษัทรวมทั้งผลงาน วันที่ 23-30 มิถุนายน 2564 ที่สำนักงานใหญ่
ยื่นส่งซองใบเสนอราคา วันที่ 23-30 มิถุนายน 2564
ประกาศผล วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 69 หมู่ 7 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
คุณจุฑามาศ บนแท่นทิพย์ ฝ่ายจัดซื้อสำนักงานใหญ่
โทร.1361 ต่อ 8604
และทางอีเมล [email protected] CC:  [email protected] , [email protected]


เอกสารดาวน์โหลด : 
1.ใบสมัคร
2.รายละเอียดของงาน