ประกาศประกวดราคา “งานติดตั้งป้ายคัทเอาท์หน้าสาขา” บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) จำนวน 148 สาขา

  1. กำหนดยื่นซองประกวดราคา วันที่ 15 – 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ในวันและเวลาทำการ
  2. เปิดซอง วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564
  3. ประกาศผลใน วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564  ในเวปไซต์ของบริษัทฯ

สอบถามรายละเอียดได้ที่
คุณฉันท์หทัย คิดอ่าน ฝ่ายจัดซื้อ 02-1539582 ต่อ 8605

สามารถยื่นซองด้วยตนเองได้ที่
บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 69 หมู่ 7 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
และทางอีเมล์ chanhathay.ki@hengleasing.co.th CC:   Mangkorn.Ka@hengleasing.co.th

เอกสารดาวน์โหลด :

1.ใบสมัครงานป้าย

2.BOQ ใบเสนอราคางานป้าย ตึก 1 คูหา แยกแต่ละชั้น

3.คู่มือ แบบโครงสร้างป้ายตึกแบบ 1 คูหา แยกแต่ละชั้น (1)