ประกาศประกวดราคา จัดจ้าง Agency เพื่อดำเนินกิจกรรมวางแผนกลยุทธ์ทางการประชาสัมพันธ์ทางการเงิน

กําหนดยื่นซองใบสมัครรวมทั้งผลงาน วันที่ 24 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม  2565
กําหนดวันนำเสนอผลงาน วันที่ 28 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม  2565
เปิดซอง วันที่ 2 ธันวาคม 2565
ประกาศผล วันที่ 8 ธันวาคม 2565 ในเว็ปไซต์ของบริษัทฯ

ผู้สนใจติดต่อประกวดราคาและสอบถามข้อมูล
สามารถดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดในเว็บไซต์ www.hengleasing.com
สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณอนุวัฒน์ วงค์คำ 02-1539582 ต่อ 8604
สามารถยื่นซองด้วยตนเองได้ที่
บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 69 หมู่ 7 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
และทางอีเมล์  [email protected] และสำเนาถึง CC:[email protected],[email protected]

เอกสารดาวน์โหลด :
1.ใบสมัคร จัดจ้าง Agency|
2.TOR จัดจ้าง Agency