ประกาศประกวดราคา จัดจ้างผู้ผลิตผ้ากันเปื้อน 44,000 ผืน

กำหนดยื่นซองประกวดราคา กําหนดยื่นซองใบสมัครรวมทั้งผลงาน วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 – 3 มีนาคม 2566
ส่งตัวอย่างชิ้นงานที่เกี่ยวข้อง วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 – 8 มีนาคม 2566
เปิดซอง วันที่ 7 มีนาคม 2566
ประกาศผล วันที่ 10 มีนาคม 2566 ในเว็ปไซต์ของบริษัทฯ

ผู้สนใจติดต่อประกวดราคาและสอบถามข้อมูล
สามารถดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดในเว็บไซต์ www.hengleasing.com
สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณภูริวัฒน์ จันฤาไชย 02-1539582 ต่อ 8612
สามารถยื่นซองด้วยตนเองได้ที่
บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 69 หมู่ 7 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
และทางอีเมล์  [email protected] และสำเนาถึง CC: [email protected]

เอกสารดาวน์โหลด :
1.ใบสมัครประกวดราคาผลิตผ้ากันเปื้อน 44000 ผืน
2.TOR จัดจ้างผลิตผ้ากันเปื้อน 44000 ผืน