ประกาศประกวดราคา จัดซื้ออุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายภายนอก

กำหนดยื่นซองใบสมัครรวมทั้งผลงาน วันที่ 3 – 10 พฤษภาคม 2566
เปิดซอง วันที่ 11 พฤษภาคม 2566
ประกาศผล วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ผู้สนใจติดต่อประกวดราคาและสอบถามข้อมูล
สามารถดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดในเว็บไซต์ www.hengleasing.com
สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณอรวรรณ เนินทราย / คุณอรรถวุฒิ ระดาบุตร 02-1539582 ต่อ 8605
สามารถยื่นซองด้วยตนเองได้ที่
บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 69 หมู่ 7 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
และทางอีเมล์  [email protected] / [email protected] และสำเนาถึง CC: [email protected]


เอกสารดาวน์โหลด :
1.ใบสมัคร
2.TOR-จัดซื้ออุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายภายนอก