ประกาศประกวดราคา จัดซื้อโปรแกรมลิขสิทธิ์ โปรเจค 192 สาขา ปี 2566

กําหนดยื่นซองใบสมัครรวมทั้งผลงาน วันที่ 14 – 21 พฤศจิกายน 2565
เปิดซอง วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565
ประกาศผล วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ในเว็ปไซต์ของบริษัทฯ

ผู้สนใจติดต่อประกวดราคาและสอบถามข้อมูล
สามารถดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดในเว็บไซต์ www.hengleasing.com
สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณอนุวัฒน์ วงค์คำ 02-1539582 ต่อ 8604
สามารถยื่นซองด้วยตนเองได้ที่
บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 69 หมู่ 7 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
และทางอีเมล์  [email protected] และสำเนาถึง CC:[email protected],[email protected]

เอกสารดาวน์โหลด :
1.ใบสมัครประกวดราคา
2.TOR จัดซื้อโปรแกรมลิทสิทธิ์ Windows Server 2022 และ Exchange Server Standard 2019