ประกาศเลื่อนการประกวดราคาครั้งที่ 2 จัดซื้อโปรแกรมลงเวลาการเข้า-ออกงานสำหรับพนักงาน บนสมาร์ทโฟน

จากเดิม
ประกาศผล วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ในเว็ปไซต์ของบริษัทฯ
เปลี่ยนเป็น
เลื่อนประกาศผลครั้งที่ 1 วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ในเว็ปไซต์ของบริษัทฯ
เลื่อนประกาศผลครั้งที่ 2 วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ในเว็ปไซต์ของบริษัทฯ

ผู้สนใจติดต่อประกวดราคาและสอบถามข้อมูล
สามารถดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดในเว็บไซต์ www.hengleasing.com
สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณชณันวัชร์ จิระชาตรีวิทย์ 02-1539582 ต่อ 8605
สามารถยื่นซองด้วยตนเองได้ที่
บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 69 หมู่ 7 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
และทางอีเมล์  [email protected] CC:[email protected],[email protected]