สินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์จากเฮงลิสซิ่ง เปลี่ยนมอเตอร์ไซค์คู่ใจเป็นเงินทุน ได้เงินเร็ว

ต้องการเงินด่วน รวดเร็ว บิดคันเร่งมาที่เฮง เปลี่ยนมอเตอร์ไซค์เป็นเงินก้อนพร้อมใช้ สมัครง่าย รู้ผลไว ได้เงินไวทันใจ

รายละเอียด

» รับเงินก้อนพร้อมใช้ รถยังมีขับ

» อนุมัติเร็ว

» วงเงินอนุมัติสูง

» ผ่อนนานสูงสุด ได้ถึง 60 งวด

สนใจสมัครสินเชื่อ ง่าย ๆ

สินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์จากเฮงลิสซิ่ง เปลี่ยนมอเตอร์ไซค์คู่ใจเป็นเงินทุน ได้เงินเร็ว

 สมัครสินเชื่อ คลิก 

ต้องการเงินด่วน รวดเร็ว บิดคันเร่งมาที่เฮง เปลี่ยนมอเตอร์ไซค์เป็นเงินก้อนพร้อมใช้ สมัครง่าย รู้ผลไว ได้เงินไวทันใจ

รายละเอียด

» รับเงินก้อนพร้อมใช้ รถยังมีขับ

» อนุมัติเร็ว

» วงเงินอนุมัติสูง

» ผ่อนนานสูงสุด ได้ถึง 60 งวด

รับหลากหลายอาชีพ 
เป็นบุคคลที่มีรายได้ รับหลากหลายอาชีพ ไม่มีรายได้ประจำก็ทำได้

รถปีเก่า รถปีใหม่ก็กู้ได้
ไม่ว่ารถคุณจะปีไหน ปีเก่า ปีใหม่ เฮงลิสซิ่งก็จัดให้

ไม่ต้องโอนรถ
สะดวกง่าย ไม่ต้องโอนเล่มทะเบียน

รับหลากหลายอาชีพ 
เป็นบุคคลที่มีรายได้
รับหลากหลายอาชีพ ไม่มีรายได้ประจำก็ทำได้

รถปีเก่า รถปีใหม่ก็กู้ได้
ไม่ว่ารถคุณจะปีไหน ปีเก่า ปีใหม่ เฮงลิสซิ่งก็จัดให้

ไม่ต้องโอนรถ
สะดวกง่าย ไม่ต้องโอนเล่มทะเบียน

1. ผู้ขอสินเชื่อต้องมีสัญชาติไทย อายุ 20 – 70 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่เปิดใบคำขอสินเชื่อ
2. เป็นบุคคลที่มีอาชีพ มีรายได้ มีความสามารถในการชำระหนี้ และมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งชัดเจน
3. ผู้ขอสินเชื่อต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน และทรัพย์สินนั้นจะต้องปลอดภาระหนี้หรือภาระผูกพัน
4. ผู้ขอสินเชื่อมีที่อยู่ปัจจุบันและที่อยู่ตามทะเบียนบ้านในจังหวัดที่มีบริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เปิดทำการ
*คุณสมบัติอื่น ๆ  เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด*

 • บัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • คู่มือจดทะเบียนรถ
 • สำเนาคู่สมรส(กรณีคู่สมรสเซ็นยินยอม)
  1.  สำเนาบัตรประชาชน
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล (ถ้ามี)
  4. สำเนาทะเบียนสมรส
 • เอกสารทางการเงิน (ถ้ามี)
 • เอกสารแสดงหลักทรัพย์ (ถ้ามี)
 • ดอกเบี้ยลดต้นลดดอก
 • ระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุด 60 งวด
 • อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมเป็นไปตามประกาศของบริษัทฯ
 • ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ รวมกันสูงสุดไม่เกิน 24% ต่อปี แบบลดต้นลดดอก
 • การพิจารณาสินเชื่อขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ ทั้งนี้รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข สามารถทำได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • การอนุมัติสินเชื่อ พิจารณาจากยี่ห้อ รุ่น ปีที่ผลิตของรถ รวมทั้งรายได้และคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ
 • ผู้ขอสินเชื่อต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถอย่างน้อย 1 วัน ไม่รับรถโอนลอยทุกกรณี

สมัครสินเชื่อเฮงมอเตอร์ไซค์