สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ

สินเชื่อรายย่อยเฮงลิสซิ่ง เพื่อการประกอบอาชีพ (Nano Finance)

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม
1.อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกไม่เกินร้อยละ 36 บาทต่อปี**
2.ผ่อนชำระสูงสุด 2 ปี หรือ 24 งวด
3.วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 5,000 – 100,000 บาท
3.1 กรณีรายได้ไม่เกิน 20,000 บาทต่อเดือน วงเงินอนุมัติสูงสุด 1.5 เท่า ของรายได้
3.2 กรณีรายได้เกิน 20,000 บาทต่อเดือน วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่า ของรายได้
3.3 กรณีวงเงินอนุมัติไม่เกิน 50,000 บาท ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน

คุณสมบัติผู้สมัครสินเชื่อ
1.บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย อายุระหว่าง 20 – 65 ปี
2.มีที่ตั้งร้านค้าหรือกิจการเป็นหลักแหล่ง
3.มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
4.มีที่พักอาศัยหรือที่ทำงานในเขตพื้นที่บริการ**
5.เป็นลูกค้าเดิมของ บริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด หรือปิดบัญชีแล้วไม่เกิน 1 ปี มีประวัติผ่อนชำระดี**
**เงื่อนไขเป็นไปตามของ บริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด

เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อสำหรับผู้กู้
1.สำเนาบัตรประชาชน
2.สำเนาทะเบียนบ้าน

เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อสำหรับผู้ค้ำ (กรณีวงเงินสินเชื่อ 50,000 บาท ขึ้นไป)
1.สำเนาบัตรประชาชน
2.สำเนาทะเบียนบ้าน

เอกสารประกอบการขาย
ผลิตภัณฑ์(Sales Sheet)