สินเชื่อส่วนบุคคลเฮงพร้อมใช้ ตัวช่วยด่วนทุกปัญหา เติมเต็มทุกความต้องการ
ได้เงินก้อน ผ่อนสบาย

» รายได้เริ่มต้น 7,000 บาท ก็กู้ได้

» ไม่ต้องมีทรัพย์สินค้ำประกัน

» เอกสารน้อย ไม่ยุ่งยาก

สนใจสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลเฮงพร้อมใช้ ง่าย ๆ

สินเชื่อส่วนบุคคลเฮงพร้อมใช้ ตัวช่วยด่วนทุกปัญหา เติมเต็มทุกความต้องการ
ได้เงินก้อน ผ่อนสบาย
 สมัครสินเชื่อ คลิก 

» รายได้เริ่มต้น 7,000 บาท ก็กู้ได้

» ไม่ต้องมีทรัพย์สินค้ำประกัน

» เอกสารน้อย ไม่ยุ่งยาก

เลือกผ่อนชำระได้ 12,18,24,36 งวด
(ขึ้นอยู่กับวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ)

เอกสารไม่ยุ่งยาก

ไม่ต้องมีทรัพย์สินเป็นหลักประกัน

ผ่อนดีรับเงินเพิ่ม

เลือกผ่อนชำระได้ 12,18,24,36 งวด
(ขึ้นอยู่กับวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ)

เอกสารไม่ยุ่งยาก

ไม่ต้องมีทรัพย์สินเป็นหลักประกัน

ผ่อนดีรับเงินเพิ่ม

1. บุคคลธรรมดาสัญชาติไทยอายุ 17 – 70 ปี
2. มีรายได้ประจำต่อเดือน 7,000 บาท ขึ้นไป (แสดงหนังสือรับรองรายได้ตามที่บริษัทฯ กำหนด)
3. มีอายุงานตั้งแต่ 4 เดือน ขึ้นไป (ไม่อยู่ในช่วงทดลองงาน พักงาน หรืออยู่ในระหว่างพิจารณาโทษ)
4. ผู้ขอสินเชื่อ พักอาศัยที่อยู่ปัจจุบันหรือที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และสถานที่ทำงาน ระยะทางไม่เกิน 30 กม. จากที่ตั้งสาขาที่ยื่นขออนุมัติสินเชื่อ
5. ผู้ขอสินเชื่อต้องมีบัญชีสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ (P-Loan ไม่มีหลักประกัน) รวมทั้งหมด ไม่เกิน 3 แห่ง

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอสินเชื่อ
2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอสินเชื่อ
3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
4. สลิปเงินเดือน ฉบับจริง/สำเนาจากฉบับจริง ย้อนหลัง 1 เดือนล่าสุด หรือ หลักฐานการเดินบัญชีกับธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน

  • ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ รวมกันสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี แบบลดต้นลดดอก
  • กรุณาศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์ก่อนการสมัคร

ทำไมต้องสินเชื่อส่วนบุคคลเฮงพร้อมใช้ ที่เฮงลิสซิ่ง?

แม้ว่าคุณจะทำงานประจำ มีรายได้ประจำเข้ามาทุกเดือน แต่เชื่อว่าหลายท่านคงเคยประสบปัญหาทางด้านการเงิน รายได้ประจำที่ได้ในแต่ละเดือนอาจจะยังไม่เพียงพอต่อรายจ่ายที่เข้ามาทุกวัน จำเป็นต้องมองหาตัวช่วยทางการเงินที่เหมาะสมกับอาชีพที่คุณกำลังทำอยู่ จึงทำให้สินเชื่อส่วนบุคคลเป็นตัวเลือกที่เหมาะกับพนักงานประจำ แต่ยังมีพนักงานประจำอีกหลายท่านที่เคยประสบปัญหาในการขอสินเชื่อส่วนบุคคล เพราะฐานเงินเดือนน้อย ทำให้ไม่ผ่านเกณฑ์ในการขอสินเชื่อส่วนบุคคล
เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล เข้าใจปัญหาและทราบความต้องการของลูกค้าโดยเฉพาะพนักงานประจำที่มีรายได้น้อย ที่ต้องการเข้าถึงตัวช่วยทางการเงินที่ถูกกฎหมาย เราจึงแนะนำสินเชื่อส่วนบุคคลเฮงพร้อมใช้ ตอบโจทย์พนักงานประจำที่มีรายได้เริ่มต้นเพียง 7,000 บาทขึ้นไป สามารถยื่นขอสินเชื่อส่วนบุคคลเฮงพร้อมใช้ ซึ่งเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่มิใช่สินเชื่อทะเบียนรถเป็นประกัน เป็นบริการสินเชื่ออเนกประสงค์ ในรูปแบบของวงเงินสินเชื่อที่มีกำหนดระยะเวลา เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคลในชีวิตประจำวัน และยังให้วงเงินสูงสุด 1.5 เท่าของรายได้ต่อเดือน แต่ไม่เกิน 45,000 บาท โดยไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน และคิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก และสามารถผ่อนชำระคืนเป็นรายเดือนได้ โดยมีระยะเวลาการกู้ยืม ตั้งแต่ 12-36 งวด ช่วยให้คุณผ่อนจ่ายสบาย ๆ อีกด้วย

ตัวอย่างการคำนวณสินเชื่อส่วนบุคคล อัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอก

นาย ฮ.ได้รับการอนุมัติสินเชื่อส่วนบุคคล วงเงิน 45,000 บาท เลือกผ่อน 36 งวด เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566 โดยสัญญาระบุต้องผ่อนชำระทุกวันที่ 1 ของเดือน อัตราดอกเบี้ย 25% ต่อปี แบบลดต้นลดดอก เริ่มชำระงวดแรกวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีตัวอย่างการคำนวณดอกเบี้ยตามตารางดังนี้

 
งวดที่ วันที่ครบ
กำหนดชำระ
ค่างวด
(บาท)
ชำระดอกเบี้ย ชำระเงินต้น
(บาท)
เงินต้นคงค้าง รายละเอียด
การคำนวณดอกเบี้ย
0 45,000.00
1 1 ก.พ. 66 1,789.00 955.48 833.52 44,166.48 (45,000.00 x 25% x 31 / 365) = 955.48
2 1 มี.ค. 66 1,789.00 847.03 941.97 43,224.51 (44,166.48 x 25% x 28 / 365) = 847.03
3 1 เม.ย. 66 1,789.00 917.78 871.22 42,353.29 (43,224.51 x 25% x 31 / 365) = 917.78
4 1 พ.ค. 66 1,789.00 870.27 918.73 41,434.56 (42,353.29 x 25% x 30 / 365) = 870.27
5 1 มิ.ย. 66 1,789.00 879.77 909.23 40,525.34 (41,434.56 x 25% x 31 / 365) = 879.77

สมัครสินเชื่อเฮงพร้อมใช้