ความเชื่อเกี่ยวกับการเสริมมงคลให้แก่รถยนต์ ซึ่งเป็นยานพาหนะเพื่อใช้ในการเดินทางไปทำมาหากินมีมาอย่างช้านาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไหว้แม่ย่านางรถ การเลือกเลขทะเบียนรถมงคล สีรถถูกโฉลกตามวันเกิด ฤกษ์ออกรถ รวมไปถึงการ เจิมรถยนต์ เชื่อว่าช่วยให้การเดินทางราบรื่น ทั้งนี้ความเชื่อเรื่องการเจิมรถยนต์มีที่มาและเตรียมของเจิมรถยนต์อย่างไรบ้าง วันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังค่ะ

ความเชื่อเรื่องการ เจิมรถยนต์ คืออะไร?

คนไทยกับความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งที่มองไม่เห็นนั้นมีมาอย่างยาวนาน ทั้งนี้ความเชื่อเป็นสิ่งที่ทำให้หลายคนรู้สึกอุ่นใจ ปลอดภัย และยังเป็นที่พึ่งทางใจอีกด้วย โดยเฉพาะความเชื่อเรื่องของการใช้ยานพาหนะ อย่างเช่น เรือหรือรถ ที่มีความเชื่อในเรื่องของการไหว้แม่ย่านางรถ การเลือกเลขทะเบียนรถมงคล สีรถถูกโฉลกตามวันเกิด ฤกษ์ออกรถ รวมไปถึงการเจิมรถยนต์ ซึ่งเราจะมาเล่าให้ฟังกันในวันนี้ สำหรับ การเจิมรถยนต์ คือ การทำพิธีต้อนรับรถใหม่ และขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาดูแลปกปักษ์รักษาทั้งรถคันใหม่และเจ้าของรถคนใหม่ จึงต้องมีการท่องคาถาไหว้รถ สวดคาถาเจิมรถยนต์ พร้อมแปะยันต์เจิมรถยนต์ใหม่ เพื่อให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์และพลังที่ยิ่งใหญ่ในขณะทำพิธีเจิมรถยนต์  โดยการเลือกวันเจิมรถยนต์ที่เหมาะสมนั้นจะดูจากวันเกิดของเจ้าของรถ รวมไปถึงวันที่ไม่เหมาะในการเจิมรถยนต์เช่นเดียวกัน โดยแยกเป็นวันได้ดังนี้

1.คนเกิดวันอาทิตย์ : แนะนำให้เจิมรถยนต์วันจันทร์ วันที่ไม่ควรเจิมรถยนต์ คือ วันอังคารและวันศุกร์

2.คนเกิดวันจันทร์ : แนะนำให้ท่านเจิมวันจันทร์และวันศุกร์ วันที่ไม่ควรเจิมคือ วันอาทิตย์และวันพฤหัสบดี

3.คนเกิดวันอังคาร : แนะนำให้ท่านเจิมวันศุกร์ วันที่ไม่ควรเจิมคือ วันอาทิตย์และวันจันทร์

4.คนเกิดวันพุธ : แนะนำให้ท่านเจิมวันจันทร์และวันศุกร์ วันที่ไม่ควรเจิมคือ วันอังคารและวันพุธ

5.คนเกิดวันพฤหัสบดี : แนะนำให้ท่านเจิมวันศุกร์ วันที่ไม่ควรเจิมคือ วันเสาร์

6.คนเกิดวันศุกร์ : แนะนำให้ท่านเจิมวันศุกร์ วันที่ไม่ควรเจิมคือ วันพุธ

7.คนเกิดวันเสาร์ : แนะนำให้ท่านเจิมได้ทุกวัน ยกเว้นวันศุกร์

ทั้งนี้บางคนยังยึดเอาฤกษ์สะดวกของเจ้าของรถเอง ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน  

ของเจิมรถยนต์ ต้องเตรียมอะไรบ้าง?

เมื่อเราไปติดต่อวัดเพื่อจะขอเจิมรถยนต์ ทางวัดนอกจากจะแจ้งฤกษ์งามยามดีสำหรับเจิมรถยนต์แล้ว ยังแจ้งในส่วนของการเตรียมของเจิมรถยนต์ ซึ่งเป็นอุปกรณ์เพื่อใช้ในวันเจิมรถยนต์ ซึ่งการเตรียมของเจิมรถยนต์ที่จะต้องใช้ในการเจิมรถยนต์มีดังต่อไปนี้

1.พานใส่ของไหว้ หรือ จานทั่วไปก็สามารถใช้ได้

2.ธูป 5 คู่ เทียน 5 คู่ และ พวงมาลัยดอกไม้ 1 พวง โดยเน้นของคู่เป็นหลัก

3.น้ำอบและแป้งดินสอพอง ถือเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะใช้เจิมรถยนต์

4.แผ่นทองคำเปลว เพื่อใช้เจิมคู่กันกับแป้งดินสอพอง

5.ซองปัจจัยถวายพระ

เมื่อเตรียมของเจิมรถยนต์เรียบร้อยแล้ว เมื่อถึงเวลาพระท่านเริ่มสวดคาถาเจิมรถยนต์ เมื่อท่านสวดคาถาจบแล้ว เจ้าของรถจะต้องสวดคาถาเจิมรถยนต์ต่อดังนี้

คาถาเจิมรถยนต์

“อิติ สุคะโต อาระหังพุธโท นโมพุทธายะ

ปัตถวีคงคา ภุมมะเทวา

ขมามิหัง สุจิโต พุทธัง

แคล้วคลาด ธรรมมัง

แคล้วคลาด สังฆัง แคล้วคลาด”

ของเตรียมไหว้แม่ย่านางรถ ต้องเตรียมอะไรบ้าง

ตามความเชื่อสมัยโบราณ คือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ในเรือ สมัยก่อนเรือเป็นยานพาหนะสำหรับการเดินทาง ก่อนที่จะออกเรือทุกครั้งจะต้องมีการบูชากราบไหว้แม่ย่านาง เพื่อให้แม่ย่านาง ช่วยคุ้มครองให้ปลอดภัยขณะเดินทาง เอาฤกษ์เอาชัย และเพื่อให้เกิดโชคลาภแก่เจ้าของเรือนั่นเอง สำหรับตามตำนานนั้นได้เล่าไว้ว่า สมัยก่อนพระอิศวรและพระแม่อุมา ได้รับคำร้องเรียนจากพวกกุ้งในลุ่มน้ำ ว่าตนนั้นเป็นเพียงสัตว์ตัวเล็กๆ ไม่สามารถสู้สัตว์อื่นได้

พระแม่อุมาจึงบันดาลให้พวกกุ้งนั้น มีหอกแหลมคมอยู่บนหัวและมีปลายแหลมคมอยู่ที่หาง เพื่อใช้เป็นอาวุธในการระวังตัวทั้งด้านหน้าและด้านหลัง แต่กลับกลายเป็นว่า พวกกุ้งวางแผนทำร้ายเรือที่เข้ามาในลุ่มน้ำ โดยใช้หอกแหลมคมที่อยู่บนหัวเจาะเรือประมงให้ล่ม ทำให้เรื่องนี้ไปถึงหูพระแม่อุมาเทวี ท่านจึงได้มอบคำสั่งให้แม่ย่านางนำความสุขกลับคืนสู่ลุ่มน้ำ จากตำนานที่เล่าขานกันนี้ จึงทำให้ชาวประมงพากันกราบไหว้แม่ย่านาง เพื่อช่วยให้การออกเรือปลอดภัย เป็นสิริมงคล หากออกไปจับปลาที่ใดก็ได้ปลากลับมาเสมอ มาจนถึงปัจจุบันแม่ย่านาง เป็นเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยคุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัยไม่เพียงแต่การใช้เรือเพื่อการเดินทางเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีการไหว้แม่ย่านางรถ โดยรถเป็นยานพาหนะที่ใช้กันในปัจจุบันก็มีการไหว้แม่ย่านางรถอีกด้วย โดยของเตรียมไหว้แม่ย่านางรถยนต์มีดังนี้

1.ธูป 9 ดอก

2.ข้าวสวย 1 ถ้วย

3.น้ำเปล่า 1 ขวด (ต้องเป็นขวดใหม่)

4.หมาก พลู และยาเส้นสีฟัน 3 คำ

5.ยาสูบ 3 มวน

6.กล้วย 2 หวี

7.ผลไม้อีก 4 ชนิด ตามความสะดวก

คาถาไหว้แม่ย่านางประจำปี

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

สุทินนัง วัตถุทานัง อาสะวะ ขะยะวะหัง โหตุ

ทุติยัมปิ สุทินนัง วัตถุทานัง อาสะวะ ขะยาวะหัง โหตุ

ตะติยัม สุทินนัง วัตถุทานัง อาสะวะ ขะยาวะหัง โหตุ

“ขอลูกถวายสิ่งของเหล่านี้แก่แม่ย่านางรถ ขอท่านจงรับซึ่งสิ่งของเหล่านี้เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ลูกหลานทั้งหลายเทอญ สาธุ”

ซื้อรถมือสอง จำเป็นต้องเจิมรถยนต์หรือไม่

การเจิมรถยนต์ เปรียบเสมือนการทำพิธีเพื่อต้อนรับรถยนต์คันใหม่ที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ภายในบ้าน เป็นยานพาหนะเพื่อใช้ในการเดินทาง ติดต่องาน หรือทำมาหากิน และยังเป็นการขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาดูแลปกปักษ์รักษารถและเจ้าของรถเพื่อความเป็นสิริมงคล แคล้วคลาดปลอดภัย เดินทางไปทำมาหากิน เจรจาการงานเป็นอันราบรื่นและประสบความสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นรถมือใหม่ป้ายแดง หรือซื้อรถมือสองต่อจากใคร ก็สามารถเจิมรถยนต์ได้ไม่มีข้อห้ามอะไรว่าจะต้องเฉพาะรถมือหนึ่งเท่านั้น เพราะไม่ว่าจะเป็นรถมือหนึ่งหรือรถมือสอง สิ่งสำคัญคือผู้ขับขี่รถคันนั้นจะต้องมีสติสัมปชัญญะในการขับขี่รถ ไม่ประมาท และสำหรับรถมือสองควรจะตรวจสภาพรถมือสองให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน ถูกกฎหมาย โอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ได้เรียบร้อย  ไม่ถูกย้อมแมว หรือเป็นรถที่ผิดกฎหมายแต่อย่างใด เมื่อคนพร้อม รถพร้อม การเจิมรถยนต์จึงเป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มความอบอุ่นทางใจในการเดินทาง แม้ว่าจะเป็นรถมือสองก็สามารถเจิมรถยนต์ได้ไม่ผิดแปลกเลยค่ะ

เทคนิคดูดวงทะเบียนรถเสริมความมงคล

เมื่อพูดถึงการเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับรถแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่ผู้ใช้รถหลายท่านให้ความเชื่อถือไม่น้อยคือในเรื่องของเลขทะเบียนรถ โดยเราได้นำวิธีในการดูดวงทะเบียนรถมาฝากกันค่ะ

ดูดวงทะเบียนรถจากผลรวมเลขทะเบียนรถ

ในการดูดวงทะเบียนรถ ด้วยวิธีการดูผลรวมของเลขทะเบียนรถทั้งหมด โดยนำเลขทะเบียนทุกตัวมาบวกกัน โดยบวกให้ได้เลขเพียงหลักเดียว จึงจะได้ ผลรวมเลขทะเบียนเพื่อนำมาดูว่าเหมาะสม ถูกโฉลกกับตัวเองได้ ตามตัวอย่างดังนี้

ตัวอย่าง เลขทะเบียน กข 3527 ผลรวมเลขทะเบียน = 3+5+2+7 = 17 จากนั้นนำเลขมาบวกกันอีก 1+7 = 8

เมื่อได้ผลรวมเลขทะเบียนรถแล้ว จึงนำมาเทียบดูความหมายจากผลรวมเลขทะเบียนรถได้ดังนี้

ผลรวมเลขทะเบียนรถ เรื่องที่ส่งผล อาชีพที่เหมาะสม
1 ส่งเสริมบารมี ความเป็นผู้นำ ชอบความสนุกสนาน ข้าราชการ,ผู้ที่มียศ มีตำแหน่ง
2 ส่งเสริมด้านการเงิน น่าคบหาสมาคม ผู้หญิงและผู้ที่ประกอบอาชีพด้านการบริการ การเงินการธนาคาร ค้าขาย
3 ส่งเสริมด้านการค้าชาย การลงทุน แต่ทำให้ใจร้อน มักมีอุปสรรค ผู้ชายและผู้ประกอบอาชีพ ทหาร ตำรวจ หมอ พยาบาล ช่างฝีมือหรือนักธุรกิจ
4 ส่งเสริมด้านชื่อเสียง ติดต่อเจรจาเก่ง คนทำงานด้านการเจรจาสื่อสาร
5 ส่งเสริมความน่าเชื่อถือ ค้าขายดี เหมาะกับทุกคน
6 ส่งเสริมเรื่องความแคล้วคลาด มีคนอุปถัมภ์ มีความสมหวังในทุกเรื่อง คนทำงานบันเทิง เสริมสวย ของสวยของงาม
7 มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ส่งผลเสียด้านการเงิน การเกษตร
8 ทำมาค้าขายดี เจริญรุ่งเรื่อง แต่ขับรถจะใจร้อน ทำงานกลางคืน อาชีพสีเทา
9 มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง แคล้วคลาดปลอดภัย เหมาะกับทุกคน

นอกจากการนำเลขทะเบียนทุกตัวในทะเบียนรถมาบวกกัน โดยบวกให้ได้เลขเพียงหลักเดียวแล้ว หลายคนจะสังเกตว่ายังมีหมวดอักษรในทะเบียนรถของเราอีก ทั้งนี้ยังมีการดูดวงทะเบียนรถ โดยการดูผลรวมจากเลขทะเบียนรถที่รวมค่าตัวเลของตัวอักษรอีกด้วย นอกจากจะประกอบไปด้วยตัวเลขแล้ว ยังมีหมวดตัวอักษรของเลขทะเบียนรถ ซึ่งตัวอักษรแต่ละตัวจะมีค่าตัวเลขแตกต่างกัน เบื้องต้นให้นำตัวเลขทั้งหมดมารวมกันก่อน จากนั้นเราก็มาทำการหาค่าตัวเลขของแต่ละหมวดอักษร ตามตารางดังต่อไปนี้

ค่าตัวเลขของหมวดตัวอักษร

หมวดอักษร ค่าตัวเลข
ก ด ถ ท ภ = 1 1
    ข บ ป ง ช = 2 2
  ต ฒ ฆ = 3 3
ค ธ ร ญ ษ = 4 4
ฉ ณ ฌ น ม ห ฮ ฎ ฬ = 5 5
จ ล ว อ = 6 6
ศ ส = 7 7
ย ผ ฝ พ ฟ = 8 8
ฐ = 9 9

เมื่อได้ค่าตัวเลขทั้งหมดแล้ว นำมาบวกกันเพื่อมาดูผลรวมของเลขทะเบียนรถเพื่อนำมาดูดวงทะเบียนรถว่า ผลรวมที่ได้อยู่ในกลุ่มเลขระดับดีมาก ระดับดี หรือไม่ดีมากนัก ดังนี้

ผลรวมตัวเลขทะเบียนในระดับดีมาก มีโอกาสประสบความสำเร็จสูง เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า คือ 2, 4, 5, 6, 9, 14, 15, 19, 23, 24, 36, 41, 42, 45, 46, 50, 51, 54, 55, 56, 59, 63, 64, 65

ผลรวมตัวเลขทะเบียนในระดับดี มีโอกาสประสบความสำเร็จแต่ต้องมีความพยายาม คือ 20, 32, 40, 44, 69, 79

ผลรวมตัวเลขทะเบียนรถที่ส่งผลให้มีอุปสรรคด้านต่าง ๆ ทั้งการงาน การเงิน ความรัก และการเดินทาง คือ 3, 7, 11, 12, 17, 20, 21, 27, 29, 30, 33, 34, 37, 43, 48

*เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน

ตัวอย่างการอ่านค่าทะเบียนเลขทะเบียนรถ

เลขทะเบียนรถ 4 กค 8988

1.นำเลขทะเบียนทั้งหมดมาบวกกัน 4+8+9+8+8 = 37

2.แทนค่าตัวเลขให้กับหมวดอักษร ตามตารางค่าตัวเลขด้านบน ก=1, ค=4 = 5

3.นำผลลัพธ์จากข้อ 1+2 = 37+5 = 42

4.นำผลลัพธ์จากข้อ 3 ซึ่งเท่ากับ 42 ไปเช็คเกณฑ์ในกลุ่มเลขว่าอยู่ในกลุ่มไหน ซึ่งอยู่ในกลุ่มดีมาก

การขอเปลี่ยนทะเบียนรถใหม่ทำอย่างไร

เลขทะเบียนรถยนต์ เป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้ขับขี่หลายคนมีความเชื่อว่า หากได้เลขทะเบียนรถที่ถูกโฉลกกับตนเอง ก็จะช่วยส่งเสริมในเรื่องการงานเจริญก้าวหน้า การเงินดี เงินทองไหลมาเทมา ส่งเสริมให้ชีวิตดีไม่มีอุปสรรค แคล้วคลาดปลอดภัย มีโชคลาภ เสริมสิริมงคล แต่ในทางกลับกันหากได้เลขที่ไม่ถูกโฉลก เป็นกาลกิณี จะส่งผลให้ชีวิตเจอแต่เรื่องไม่ดี มีอุปสรรค หรือมักเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง จึงทำให้การเปลี่ยนทะเบียนรถจากเลขเดิม มาเป็นเลขทะเบียนรถใหม่ให้ตรงใจเรา ก็สามารถทำได้ไม่ยาก แถมยังช่วยให้เราได้เลขทะเบียนรถที่ถูกใจ เหมาะสำหรับคนที่ได้รถมือสองมาแต่เลขทะเบียนรถไม่ถูกโฉลก จึงต้องการเปลี่ยนทะเบียนรถใหม่ หรือได้รับรถจากคนในครอบครัว แล้วต้องการเปลี่ยนทะเบียนรถให้ตรงตามโฉลก ก็สามารถเปลี่ยนทะเบียนรถใหม่ได้ โดยการเปลี่ยนทะเบียนรถแบบแรก จะเป็นการขอป้ายทะเบียนรถใหม่ที่ยังไม่เคยใช้กับรถยนต์คันใดมาก่อน โดยการขอเปลี่ยนทะเบียนใหม่นั้น จะมีเงื่อนไขอยู่ว่า ภาษีของรถยนต์จะต้องเหลือไม่น้อยกว่า 30 วัน  หากน้อยว่า 30 วัน จะต้องมีการชำระภาษีประจำปีให้เรียบร้อยก่อน จึงจะสามารถเปลี่ยนทะเบียนรถใหม่ได้ สำหรับใครที่ต้องการเข้าร่วมประมูลเลขทะเบียนสวย ก็สามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ www.tabienrod.com หรือสามารถติดต่อได้ที่ขนส่งจังหวัด

นอกจากการขอเปลี่ยนทะเบียนรถ โดยการขอเลขทะเบียนใหม่ที่ยังไม่เคยใช้กับรถยนต์คันใดมาก่อน ตามที่ได้กล่าวไปข้างต้นแล้ว สำหรับบางท่านที่อาจะมีรถหลายคันและต้องการสลับป้ายทะเบียนรถที่มีการจดทะเบียนมาแล้วจากคันหนึ่งสลับไปอีกคันหนึ่ง หรือสลับป้ายเลขทะเบียนรถกับสมาชิกในครอบครัวก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน โดยการเปลี่ยนทะเบียนรถโดยการสลับป้ายนี้ จะมีความแตกต่างจากการเปลี่ยนทะเบียนรถแบบขอทะเบียนรถใหม่ไม่มากนัก โดยการขอเปลี่ยนทะเบียนใหม่นั้นไม่ว่าจะแบบใดก็ตาม จะต้องมีเงื่อนไขอยู่ว่า ภาษีของรถยนต์ทั้ง 2 คัน จะต้องเหลือไม่น้อยกว่า 30 วัน  หากน้อยว่า 30 วัน จะต้องมีการชำระภาษีประจำปีให้เรียบร้อยก่อน จึงจะสามารถเปลี่ยนทะเบียนรถใหม่ได้นั่นเองค่ะ

สิ่งของไม่มงคลที่ไม่ควรมีติดรถ

การเจิมรถยนต์และการไหว้แม่ย่านางรถ เป็นความเชื่อหนึ่งที่ยึดถือกันมานาน ช่วยเสริมสิริมงคลให้กับรถ แคล้วคลาดปลอดภัย เพิ่มโชคลาภ ยิ่งสำหรับคนที่ใช้รถในการประกอบอาชีพแล้ว ควรไหว้แม่ย่านางรถเพื่อให้อาชีพที่ตนทำมีความเจริญรุ่งเรือง ในเมื่อเราต้องการสิ่งมงคล ก็ควรสังเกตสิ่งของบางอย่างภายในรถ ที่อาจจะดึงดูดพลังด้านลบให้กับรถและตัวคุณเองด้วย ลองมาสำรวจภายในรถของคุณดูว่ามีสิ่งของเหล่านี้หรือไม่

กระจกร้าว บางคนอาจจะเคยสังเกตเห็นกระจกหน้ารถมีรอยร้าว อาจเกิดจากเศษหินที่ดีดกระเด็นมาจากรถคันข้างหน้า อาจจะเป็นรอยไม่มากนักแต่ก็เป็นสิ่งที่ไม่ค่อยดี เพราะแสดงถึงการทะเลาเบาะแว้งกันหรือมีปากเสียงกันในรถ หากมีโอกาสแนะนำให้เปลี่ยนใหม่

นาฬิกาตาย เปรียบเสมือนความตาย หมดอายุขัย อาจจะทำให้ดึงดูดเรื่องไม่ดี อุบัติเหตุทางรถอย่างรุนแรง ทางที่ดีควรนำนาฬิกาที่ตายแล้ว ไปใส่ถ่านให้เรียบร้อย เพื่อพร้อมสำหรับการใช้งาน หากชำรุดควรนำไปซ่อมให้เรียบร้อย เหมือนกับชีวิตที่พร้อมเดินต่อไปได้ทุกวัน

พวงมาลัยแห้ง หลายคนบูชาแม่ย่านางรถด้วยพวงมาลัยอันสวยงาม แต่เมื่อไหร่ที่เริ่มเหี่ยวควรรีบเปลี่ยนทันที เพราะหากทิ้งไว้จนแห้งเหี่ยว นอกจากจะกลายเป็นสิ่งสกปรกในรถแล้ว ยังส่งผลให้การเดินทางมีความติดขัดหรือมีอุปสรรคในการเดินทาง

สิ่งของของคนตาย การเก็บของของคนที่เสียชีวิตไปแล้วไว้ดูต่างหน้า หลายคนคิดว่าก็เป็นเรื่องปกติทั่วไป แต่สิ่งของเหล่านั้นหากนำไปไว้ในรถ ซึ่งเป็นที่ที่มีอากาศร้อน คับแคบ อากาศไม่ถ่ายเท จะส่งผลให้คนขับรถ ขับรถด้วยความอึดอัด ไม่ค่อยสบายนัก แนะนำให้นำของเหล่านี้ไว้ที่บ้านที่มีอากาศถ่ายเท

เศษเหรียญ เชื่อว่าบางคนอาจจะมีการทำเศษเหรียญตกไว้ที่ข้างเบาะบ้างโดยไม่รู้ตัว หรือมักซุกเหรียญไว้ตามซอกประตู หลังจากที่ออกไปจับจ่ายซื้อของมา ซึ่งเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าคุณจะเก็บเงินไม่อยู่และมีผลกระทบต่อการเริ่มต้นธุรกิจได้

เศษอาหาร-ขนม  ใครที่ชอบกินอาหารหรือขนมในรถ หลังจากที่กินเรียบร้อยแล้วอย่าลืมเก็บใส่ถุงให้เรียบร้อยและนำไปทิ้ง เพราะหากทิ้งไว้ในรถ นอกจากจะมีมดหรือแมลงเข้าไปแล้ว ยังสกปรก และไม่เป็นมงคลสำหรับรถของเรามากนัก

การเจิมรถยนต์และการไหว้แม่ย่านาง ถือเป็นความเชื่อหนึ่งที่สืบทอดกันมานาน เป็นที่พึ่งทางใจทั้งผู้ที่ออกรถใหม่และผู้ใช้รถเป็นส่วนใหญ่ คุณสามารถนำเอาความรู้เรื่องการเจิมรถยนต์ การเตรียมของเจิมรถยนต์นำไปใช้ในการเจิมรถยนต์คันใหม่ของคุณได้ นอกจากการเสริมมงคลให้แก่รถแล้วอย่าลืมเสริมความคุ้มครอง เพื่อความอุ่นใจในการเดินทาง หากเกิดอุบัติเหตุรถชน ก็ยังสามารถให้ประกันรถยนต์เข้ามาดูแลในส่วนของค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุรถชนครั้งนี้ได้อีกด้วย เรียกได้ว่าอุ่นใจคูณสอง ขับรถเดินทางไปที่ไหนก็มีแต่ความสบายใจ โดยแผนประกันรถยนต์มีหลากหลายแผน เลือกให้เหมาะสมกับปีรถ และไลฟ์สไตล์การใช้งานรถได้ตามใจคุณ เลือกประกันรถยนต์ที่ใช่หรือเลือกซื้อประกันรถยนต์ ซื้อง่าย ไม่ต้องจ่ายเงินก้อนที่เฮงลิสซิ่ง คลิก