การทำสินเชื่อเปลี่ยนรถเป็นเงิน หรือรถแลกเงิน หรือ สินเชื่อส่วนบุคคลที่มีเล่มทะเบียนเป็นประกัน เหมาะสำหรับ ผู้ที่เป็นเจ้าของรถที่มีกรรมสิทธิ์รถเป็นของตัวเอง ที่กำลังต้องการเงินก้อนใหญ่ เพื่อนำเงินไปหมุนเวียน ใช้จ่ายต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของแต่ละคน โดยเป็นการกู้เงิน แบบมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน นั่นก็คือ รถ และอยู่ในระบบภายใต้กฎหมาย จึงมั่นใจได้ว่าปลอดภัย ไม่เอาเปรียบผู้ใช้บริการ

ใครบ้างที่สามารถสมัครสินเชื่อเปลี่ยนรถเป็นเงินได้?

คนทั่วไป

หากคุณกำลังต้องการเงิน สามารถนำรถคู่ใจมาแลกเงิน นำไปใช้จ่ายหมุนเวียนในครอบครัว เก็บไว้เป็นเงินสำรองใช้จ่าย ใช้สำหรับซ่อมแซม ต่อเดิมบ้าน ปิดหนี้บัตรเครดิต ปิดหนี้นอกระบบ

พ่อแม่ผู้ปกครอง

เมื่อใกล้ถึงช่วงเปิดเทอม พ่อแม่ผู้ปกครอง คงต้องหัวหมุนหาทั้ง ค่าเทอม ค่าชุดนักเรียนใหม่ ค่าอุปกรณ์การเรียน ให้ลูก หากคุณเป็นคนหนึ่ง ที่กำลังหาค่าเทอมให้ลูก ให้รถเปลี่ยนเป็นเงิน ช่วยคุณผ่านวิกฤติช่วงเปิดเทอมไปได้สบาย ๆ แถมยังมีรถ ไปรับไปส่งลูก ๆ เหมือนเดิม

มนุษย์ออฟฟิต

ปัญหาการเงินอย่างหนึ่งของเหล่ามนุษย์ออฟฟิตคือ หนี้จากการผ่อนสินค้า หนี้บัตรเครดิต บางคนมีหลายใบ เปิดใบนี้เพื่อไปโปะใบโน้น กลายเป็นหนี้ดินพอกหางหมู ซึ่งทำให้ดอกเบี้ยบานปลาย การเปลี่ยนรถเป็นเงิน เพื่อนำเงินสดไปปิดหนี้บัตรต่าง ๆ นอกจากจะทำให้หนี้กลายเป็นก้อนเดียวแล้ว ดอกเบี้ยไม่บานปลายด้วย

เจ้าของกิจการ

พ่อค้า แม่ค้า หากกิจการ ธุรกิจคุณกำลังถึงทางตันเพราะเรื่องเงินทุน คุณสามารถนำรถมาแลกเงินเพื่อนำไปเป็นทุนเพื่อ เสริมสภาพคล่อง ลงทุนค้าขาย ปรับปรุงร้าน หรือ ซื้อเครื่องมือใหม่ในการประกอบอาชีพ ขยายกิจการ รวมไปถึงการปิดหนี้นอกระบบ เป็นต้น

พี่น้องชาวเกษตรกร

เมื่อเข้าใกล้ช่วงฤดูแห่งการเพาะปลูก การเตรียมพร้อมทั้งปุ๋ย ยา เมล็ดพันธุ์ เพื่อเตรียมปลูกพืชผลเป็นสิ่งจำเป็น หลังจากปลูกแล้ว ก็จำเป็นต้องมีการใส่ปุ๋ย ยาบำรุงรักษาให้พืชผลเจริญเติบโต งอกงาม พี่น้องชาวเกษตรกรสามารถนำ รถไถ รถแทรกเตอร์ มาจัดสินเชื่อรถแลกเงิน เพื่อนำเงินไปเป็นทุน สำหรับหมุนเวียนในการเพาะปลูกได้

ฟรีแลนซ์

คนทำงานอิสระ ขายของออนไลน์ ที่กำลังอยากได้เงินก้อนเพื่อใช้จ่าย ลงทุนขายของเพิ่ม เพียงมีรถ มีเล่ม นำมาเปลี่ยนรถเป็นเงิน เพื่อนำเงินไปหมุน ลุงทุนในกิจการเพิ่มได้

สินเชื่อเปลี่ยนรถเป็นเงิน คืออะไร?

สินเชื่อที่ผู้ให้บริการสินเชื่อ รับเอาสมุดคู่มือทะเบียนรถมาเป็นประกันการชำระหนี้ โดยที่ผู้กู้ยังคงเป็นเจ้าของรถและมีรถไว้ใช้อยู่เหมือนเดิม ซึ่งประเภทรถที่นำมาเป็นประกัน ได้แก่ รถเก๋ง รถกระบะ  รถจักรยานยนต์  รถเพื่อการเกษตร  รถโดยสาร และรถบรรทุก เป็นต้น

รถที่นำมาใช้ในการประกันขอสินเชื่อเปลี่ยนรถเป็นเงิน รถเก๋ง รถกระบะ  รถจักรยานยนต์  รถเพื่อการเกษตร  รถโดยสาร และรถบรรทุก ที่มีเล่มทะเบียน สามารถนำมาเป็นประกันในการขอ สินเชื่อเปลี่ยนรถเป็นเงินได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าผู้ให้บริการสินเชื่อในแต่ละที่กำหนดว่ารับรถประเภทไหนบ้าง โดยตัวรถมีผลต่อการพิจารณาสินเชื่อดังนี้

ประเภทรถ รถแต่ละประเภทจะมีอัตราดอกเบี้ยแตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละบริษัท  แต่อยู่ภายใต้การควบคุมของ ธปท.

ยี่ห้อ รุ่น ปีจดทะเบียน รถที่ได้ราคาประเมินดี มักจะเป็นรถตลาดที่คนนิยมใช้ ส่วนปีรถ รถเก่าก็สามารถจัดสินเชื่อรถแลกเงินได้ แต่วงเงินอนุมัติจะไม่เยอะเหมือนรถปีใหม่

สภาพรถตัวจริง หากมีการดัดแปลงสภาพเช่น รถติดแก๊ส อาจจะไม่สามารถขอสินเชื่อได้ หรือ รถแต่งซิ่ง อาจจะไม่สามารถขอสินเชื่อได้หรือขอได้แต่ยอดจัดได้น้อย

คุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อเปลี่ยนรถเป็นเงิน

หากคุณมีรถเป็นของตัวเองและเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถ ( หรือมีชื่อเป็นเจ้าของรถในสมุดคู่มือทะเบียนรถ ) และรถจะต้องปลอดภาระหนี้ ก็สามารถถือเล่มพร้อมรถ นำมาแลกเงินได้ที่ผู้ให้บริการสินเชื่อที่คุณสนใจ โดยคุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อเฮงเปลี่ยนรถเป็นเงิน ของเฮงลิสซิ่ง มีดังนี้

1.บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย* อายุระหว่าง 20 – 65 ปี (กรณี นักศึกษายื่นกู้ต้องมีบิดา / มารดาเป็นผู้ค้ำประกัน 1 คน)

2.เป็นผู้มีรายได้ประจำ หรือประกอบธุรกิจส่วนตัว

3.มีที่พักอาศัยหรือที่ทำงานในเขตพื้นที่บริการ

4.มีรถและเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถ 

เอกสารที่ใช้ในการทำสินเชื่อเปลี่ยนรถเป็นเงิน

เอกสารที่ใช้ในการขอสินเชื่อนั้นไม่ยุ่งยาก หากสามารถเตรียมเอกสารได้ครบถ้วน ก่อนสมัครขอสินเชื่อ จะสามารถช่วยให้ระยะเวลาในการพิจารณาผลการอนุมัติสินเชื่อเร็วขึ้น 

เปลี่ยนรถเป็นเงิน

1.สำเนาบัตรประชาชน

2.สำเนาทะเบียนบ้าน

3.ใบคู่มือจดทะเบียนรถ

4.เอกสารแสดงรายได้

ขั้นตอนการขอสินเชื่อเปลี่ยนรถเป็นเงิน

1.กรอกข้อมูล สมัครสินเชื่อออนไลน์ คลิก

2.รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

3.ทำสัญญา 

4.รับเงิน

*เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด 

การขอสินเชื่อเปลี่ยนรถเป็นเงินที่เฮงลิสซิ่ง ช่วยให้คนมีรถได้เงินใช้ เพื่อใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของแต่ละคน ไม่ว่าจะ เพิ่มเงินทุนหมุนเวียน ลงทุนค้าขาย ปรับปรุงร้านค้า ขยายกิจการ นำเงินไปจ่ายค่าเทอม หรือค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น หากคุณอยากได้เงินก้อนพร้อมใช้ มาเปลี่ยนรถเป็นเงินที่เฮงลิสซิ่งนะคะ