สินเชื่อเฮงนาโนไฟแนนซ์ แค่มีธุรกิจ ก็มีเงิน ทางเลือกใหม่ ให้คุณหมุนต่อธุรกิจได้แบบไม่มีสะดุด

สินเชื่อเฮงนาโนไฟแนนซ์ สินเชื่อตัวจริง เพื่อผู้ประกอบการ กู้เงินทุนเพื่อหมุนต่อธุรกิจได้ โดยไม่มีทรัพย์หรือทรัพย์สินเป็นหลักประกัน เฮงลิสซิ่งเราพร้อมให้บริการ

» ไม่ต้องมีหลักทรัพย์เป็นหลักประกัน

» มีกิจการ/ร้านค้า เป็นของตัวเอง และเปิดสม่ำเสมอ (เปิดมาแล้วอย่างน้อย 6 เดือน)

» ไม่ใช้สลิปเงินเดือน

»  ระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 2 ปี

สนใจสมัครสินเชื่อเฮงนาโนไฟแนนซ์ ง่าย ๆ

สินเชื่อเฮงนาโนไฟแนนซ์ แค่มีธุรกิจ ก็มีเงิน ทางเลือกใหม่ ให้คุณหมุนต่อธุรกิจได้แบบไม่มีสะดุด

 สมัครสินเชื่อ คลิก 

สินเชื่อเฮงนาโนไฟแนนซ์ สินเชื่อตัวจริง เพื่อผู้ประกอบการ กู้เงินทุนเพื่อหมุนต่อธุรกิจได้ โดยไม่มีทรัพย์หรือทรัพย์สินเป็นหลักประกัน เฮงลิสซิ่งเราพร้อมให้บริการ

» ไม่ต้องมีหลักทรัพย์เป็นหลักประกัน

» มีกิจการ/ร้านค้า เป็นของตัวเอง และเปิดสม่ำเสมอ (เปิดมาแล้วอย่างน้อย 6 เดือน)

» ไม่ใช้สลิปเงินเดือน

»  ระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 2 ปี

อัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอก

ผ่อนนานสูงสุด 24 งวด

วงเงินสูงสุด 20,000 บาท

มีร้านค้า/กิจการ

ไม่ต้องมีสลิปเงินเดือน

อัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอก

ผ่อนนานสูงสุด 24 งวด

วงเงินสูงสุด 20,000 บาท

มีร้านค้า/กิจการ

ไม่ต้องมีสลิปเงินเดือน

1. บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุระหว่าง 17 – 70 ปี มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินไปใช้ในการประกอบอาชีพ
2. เป็นผู้ที่มีรายได้ไม่แน่นอน ไม่มีสลิปเงินเดือน
3. ไม่มีทรัพย์หรือทรัพย์สินเป็นหลักประกัน
4. มีร้านค้า/กิจการ หรือเป็นอาชีพที่ประกอบกิจการสม่ำเสมอ มีสถานที่ประกอบกิจการชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ และประกอบกิจการมาแล้ว ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
5. ผู้ขอสินเชื่อพักอาศัยที่อยู่ปัจจุบันหรือที่อยู่ตามทะเบียนบ้านระยะทางไม่เกิน 30 กม. จากที่ตั้งสาขาที่ยื่นขออนุมัติสินเชื่อ
*คุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด*

  • บัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • รูปถ่ายร้านค้า/กิจการ
  • ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ รวมกันสูงสุดไม่เกินร้อยละ 33 ต่อปี
  • ระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 2 ปี
  • วงเงินอนุมัติสูงสุด 20,000 บาท

สมัครสินเชื่อเฮงนาโนไฟแนนซ์