บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ร่วมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการให้ได้รับโอกาสการมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมของสังคมอย่างสร้างสรรค์ เสมอภาคและเท่าเทียม ในงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “การปฏิรูปสู่การพัฒนาเพื่อคนทั้งมวล พลังนวัตกรรมสู่โลกที่เข้าถึงได้และเป็นธรรม” จัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดเชียงใหม่  โดยมี นายชัชวาลย์ ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

พร้อมกันนี้ เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล ได้ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มและนำของที่ระลึกองค์กรแจกให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยรอยยิ้ม ความสนุกสนาน และได้รับความสนใจจากผู้คนมาอย่างล้นหลาม ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา