วันที่ 20 มีนาคม 2566 บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มมอบให้แก่ศูนย์อำนวยการช่วยเหลือสนับสนุนกรณีเหตุการณ์ไม่ปกติ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนประสบเหตุวาตภัย พายุฝนและลูกเห็บในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับผลกระทบ 4,380 ครัวเรือน  เมื่อ 18 – 19 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา

พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยจากหน่วยงานเกี่ยวข้อง ที่ได้เข้าปฏิบัติงานอย่างหนักเพื่อเร่งดำเนินการซ่อมแซมและรื้อถอนระบบจำหน่ายไฟที่ชำรุด หักโค่นทับบ้านเรือนประชาชนทำให้ไฟฟ้าดับเป็นวงกว้าง และมีเศษวัสดุขนาดใหญ่กีดขวางทางจราจรให้กลับคืนสู่สภาพเดิมโดยเร็วที่สุด ณ ถนนสายเชียงใหม่ – พร้าว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่