เฮงลิสซิ่งร่วมอนุรักษ์ผืนป่าชุมชน ป้องกันและแก้ไขปัญหา
หมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ร่วมอนุรักษ์ผืนป่าในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้โครงการ “เฮงอาสาป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าชุมชนปี 3” โดยสนับสนุนอุปกรณ์ทำแนวกันไฟและเฝ้าระวังไฟป่าที่จำเป็นและขาดแคลน ได้แก่ เครื่องเป่าลมใบไม้ ครอบเหล็ก ชุดตบไฟ และ ถังพ่นน้ำ รวมมูลค่า 50,000 บาท มอบให้กับโครงการจิตอาสาดำเนินการจัดการทำแนวกันไฟป่าชุมชน บ้านโนนตูมถาวร ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ โดยมีว่าที่ร้อยตรี เหมราช สุดาชาติ ประธานกรรมาธิการป่าชุมชนบ้านโนนตูมถาวร พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน เป็นผู้รับมอบ และมีนายบวรพัฒน์ รุ่งคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบักดอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

พร้อมกันนี้ “กลุ่มเฮงอาสา” พนักงานเฮงลิสซิ่งผู้มีจิตสาธารณะจำนวน 20 คน ได้เข้าร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ องค์การบริหารส่วนตำบลบักดอง ฝ่ายปกครองในพื้นที่ สำนักงานคุมประพฤติ สำนักงานสวนป่าขุนหาญ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา และเครือข่ายป่าชุมชนในพื้นที่อำเภอขุนหาญ สร้างแนวกันไฟรวมระยะทาง 2 กิโลเมตร เพื่อปกป้องพื้นที่ป่ากว่า 416 ไร่ มิให้เกิดไฟป่าและหมอกควันขึ้น รวมถึงควบคุมไม่ให้มีการลุกลามขยายพื้นที่ ช่วยลดผลกระทบต่อการทำลายป่า ลดการเกิดมลภาวะทางอากาศ และที่สำคัญคือการร่วมรักษาผืนป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งขวาห้วยศาลา และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรักอันทรงคุณค่าให้ยังคงอุดมสมบูรณ์ต่อไป