บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ส่งความห่วงใยเพื่อบรรเทาภัยหนาวให้แก่พี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบาง ทุพพลภาพ และกลุ่มชาติพันธุ์ผู้ยากไร้ในถิ่นทุรกันดาร มอบผ้าห่มเฮงลิสซิ่ง จำนวน 500 ผืน พร้อมด้วยเครื่องนุ่งห่มและอุปกรณ์กันหนาว ในโครงการ “เฮงอาสา ส่งไออุ่นเสริมความรู้การเงิน ปี 2” เมื่อวันที่ 23 – 25 ธันวาคม 2565 ในพื้นที่ราบสูง ตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

กิจกรรมในครั้งนี้ ถือเป็นการดำเนินโครงการ “เฮงอาสา ส่งไออุ่นเสริมความรู้การเงิน” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ การแบ่งปัน ช่วยเหลือ และร่วมพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ภายในโครงการได้มีการเปิดรับบริจาคอุปกรณ์กันหนาวทุกประเภทและของใช้จำเป็นที่ยังคงขาดแคลนจากพนักงานและลูกค้าเฮงลิสซิ่ง ส่งมอบแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ทุพพลภาพ และยากไร้ ที่ได้รับการคัดเลือกจากองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง กว่า 500 หลังคาเรือน โดยมี นายประกอบ แสนทรงสิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง พร้อมด้วยผู้นำชุมชนทั้งหมด 6 หมู่บ้าน อำนวยความสะดวกในการลงพื้นที่เข้ามอบผ้าห่มถึงมือพี่น้องประชาชน

พร้อมกันนี้ในช่วงจัดกิจกรรมตรงกับงานเทศกาลปีใหม่ม้งป่ากลาง ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 23 – 29 ธันวาคม 2565 เป็นโอกาสอันดี ที่ทีมงานเฮงอาสา ในนาม บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมถ่ายทอดความรู้เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านการเงินให้แก่ประชาชนในทุกช่วงวัย แบ่งปันเคล็ดลับสร้างวินัยการออม ให้สามารถวางแผนบริหารจัดการเงินเบื้องต้นในชีวิตประจำวันได้ด้วยตนเอง อีกทั้งได้เล่นเกมแจกรางวัลมากมาย พร้อมแจกจ่ายอาหารในเมนูข้าวต้มหมูจำนวน 200 ถ้วย สร้างความอิ่มเอมใจ ความสุขสนุกสนานและรอยยิ้มให้กับประชาชนที่มาร่วมงาน ณ สนามกีฬาโรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ 166 ตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน