เฮงลิสซิ่ง มอบน้ำดื่มเติมตู้ “น้ำดื่มจากน้ำใจ” โรงพยาบาลสวนปรุง

บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) มอบน้ำดื่ม ขนาด 250 มล. จำนวน 53 แพ็ค รวมจำนวน 636 ขวด เพื่อเติมในตู้ “น้ำดื่มจากน้ำใจ” สำหรับผู้มารับบริการงานผู้ป่วยนอกและจิตเวชฉุกเฉิน โรงพยาบาลสวนปรุง โดยมี นายประสงค์ศักดิ์  เจนกิจจาไพบลูย์ นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะ เป็นผู้รับมอบ