ประกาศประกวดราคา จัดซื้อเครื่องใช้สำนักงานและอุปกรณ์ IT ภายในสาขา จำนวน 22 ชุด พร้อมจัดส่งปี 2566
กำหนดยื่นซองใบสมัครรวมทั้งผลงาน วันที่ 7 กรกฎาคม – 13 กรกฎาคม 2566
เปิดซอง วันที่ 14 กรกฎาคม 2566
ประกาศผล วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
ผู้สนใจติดต่อประกวดราคาและสอบถามข้อมูล
สามารถดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดในเว็บไซต์ www.hengleasing.com
สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณอนุวัฒน์ วงค์คำ 1361 ต่อ 8604
สามารถยื่นซองด้วยตนเองได้ที่
บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 69 หมู่ 7 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
และทางอีเมล์  [email protected] และสำเนาถึง CC: [email protected]


เอกสารดาวน์โหลด :
1.ใบสมัครประกวดราคา
2.TOR “จัดซื้อเครื่องใช้สำนักงานและอุปกรณ์ IT ภายในสาขา จำนวน 22 ชุด พร้อมจัดส่ง”