อยากออกรถมือสอง ต้องได้ เฮงลิสซิ่งจัดให้!

การซื้อรถมือสองสักคัน เป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ ที่ช่วยให้คุณได้รถในฝัน ในราคาคุณเอื้อมถึง วันนี้เฮงลิสซิ่ง พร้อมช่วยให้คุณได้เป็นเจ้าของรถมือสองในฝัน ไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นไหน เก๋ง กระบะ มอเตอร์ไซค์ เลือกคันที่ใช่ แล้วบอกเฮงลิสซิ่งนะคะ

ข้อเสนอพิเศษเฉพาะคุณ

» วงเงินอนุมัติสูงสุด 85% ของราคาประเมินรถ

» ฟรี! บริการทำสัญญานอกสถานที่

» รับส่วนลด! เมื่อปิดบัญชีก่อนกำหนด

» ผ่อนสบายสูงสุด 84 งวด

» รับหลากหลายอาชีพ ไม่ต้องมีรายได้ประจำก็สมัครได้

สนใจสมัครสินเชื่อ ง่าย ๆ

อยากออกรถมือสอง ต้องได้ เฮงลิสซิ่งจัดให้!

 สมัครสินเชื่อ คลิก 

การซื้อรถมือสองสักคัน เป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ ที่ช่วยให้คุณได้รถในฝัน ในราคาคุณเอื้อมถึง วันนี้เฮงลิสซิ่ง พร้อมช่วยให้คุณได้เป็นเจ้าของรถมือสองในฝัน ไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นไหน เก๋ง กระบะ มอเตอร์ไซค์ เลือกคันที่ใช่ แล้วบอกเฮงลิสซิ่งนะคะ

ข้อเสนอพิเศษเฉพาะคุณ

» วงเงินอนุมัติสูงสุด 85% ของราคาประเมินรถ

» ฟรี! บริการทำสัญญานอกสถานที่

» รับส่วนลด! เมื่อปิดบัญชีก่อนกำหนด

» ผ่อนสบายสูงสุด 84 งวด

» รับหลากหลายอาชีพ ไม่ต้องมีรายได้ประจำก็สมัครได้

ผ่อนสบายสูงสุด 84 งวด
เลือกผ่อนสั้น ผ่อนยาวได้ตามสบายนานสุด 84 เดือน

รับหลากหลายอาชีพ
ไม่ว่าคุณจะทำงานประจำหรือประกอบอาชีพอิสระ

เอกสารไม่ยุ่งยาก
เอกสารไม่ยุ่งยาก สมัครง่าย รู้ผลไว

วงเงินอนุมัติสูงสุด 85%
การให้วงเงินสินเชื่อสำหรับคนอยากมีรถสูงสุด 85% ของราคาประเมินรถ

ดอกเบี้ยคงที่
อัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดระยะเวลาการผ่อน

รถปีเก่า-ใหม่ก็กู้ได้
อยากได้รถเก่าหรือรถใหม่ เลือกได้ตามใจต้องการ

ผ่อนสบายสูงสุด 84 งวด
เลือกผ่อนสั้น ผ่อนยาวได้ตามสบายนานสุด 84 เดือน

รับหลากหลายอาชีพ
ไม่ว่าคุณจะทำงานประจำหรือประกอบอาชีพอิสระ

เอกสารไม่ยุ่งยาก
เอกสารไม่ยุ่งยาก สมัครง่าย รู้ผลไว

วงเงินอนุมัติสูงสุด 85%
การให้วงเงินสินเชื่อสำหรับคนอยากมีรถสูงสุด 85% ของราคาประเมินรถ

ดอกเบี้ยคงที่
อัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดระยะเวลาการผ่อน

รถปีเก่า-ใหม่ก็กู้ได้
อยากได้รถเก่าหรือรถใหม่ เลือกได้ตามใจต้องการ

1. สัญชาติไทย อายุ 17 – 70 ปี ณ วันที่เปิดใบคำขอสินเชื่อ
2. เป็นบุคคลที่มีอาชีพ มีรายได้ มีความสามารถในการชำระหนี้ และมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งชัดเจน
3. ผู้ขอสินเชื่อมีที่อยู่ปัจจุบันและที่อยู่ตามทะเบียนบ้านในจังหวัดที่มีบริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เปิดทำการ
4. กรณีผู้ขอสินเชื่อมีการย้ายทะเบียนบ้านไม่ถึง 6 เดือน ให้แสดงเอกสารการซื้อและขายหรือแนบสำเนาทะเบียนบ้านที่อยู่เดิมประกอบการพิจารณาสินเชื่อ
5. กรณีนักศึกษายื่นกู้ต้องมีบิดา/มารดาเป็นผู้ค้ำประกัน 1 คน
*คุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด*

1. สัญชาติไทย อายุ 17 – 70 ปี ณ วันที่เปิดใบคำขอสินเชื่อ
2. เป็นบุคคลที่มีอาชีพ มีรายได้ มีความสามารถในการชำระหนี้ และมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งชัดเจน
3. ผู้ขอสินเชื่อมีที่อยู่ปัจจุบันและที่อยู่ตามทะเบียนบ้านในจังหวัดที่มีบริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เปิดทำการ
4. กรณีผู้ขอสินเชื่อมีการย้ายทะเบียนบ้านไม่ถึง 6 เดือน ให้แสดงเอกสารการซื้อและขายหรือแนบสำเนาทะเบียนบ้านที่อยู่เดิมประกอบการพิจารณาสินเชื่อ
5. กรณีนักศึกษายื่นกู้ต้องมีบิดา/มารดาเป็นผู้ค้ำประกัน 1 คน
6. สัญญานิติบุคคล ต้องมีหนังสือรับรองอายุไม่เกิน 90 วัน กรณีจดทะเบียนในนามบริษัทต้องแนบรายงานการประชุมบริษัท และผู้ค้ำประกันต้องเป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพันหรือผู้ถือหุ้นเกิน 10% ขึ้นไป
*คุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด*

 • บัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล  (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สัญญาซื้อขาย
 • คู่มือจดทะเบียนรถ
 • สำเนาคู่สมรส(กรณีคู่สมรสเซ็นยินยอม)
  1. สำเนาบัตรประชาชน
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล  (ถ้ามี)
  4. สำเนาทะเบียนสมรส
 • เอกสารแสดงรายได้ เช่น สลิปเงินเดือน หรือเอกสารทางการเงิน ตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • การอนุมัติสินเชื่อ พิจารณาจากยี่ห้อ รุ่น ปีจดทะเบียนของรถ รวมทั้งรายได้และคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ
 • รถซื้อขายต้องอยู่ในจังหวัดที่มีบริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เปิดทำการ
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

สมัครสินเชื่อเฮงรถมือสอง