กู้เงินด่วน เปลี่ยนรถเป็นเงิน ไม่ต้องโอนเล่ม

สินเชื่อทะเบียนรถจากเฮงลิสซิ่ง เปลี่ยนรถคู่ใจเป็นเงินได้ง่าย ๆ ทางเลือกใหม่ให้ชีวิตหมุนต่อได้ ไม่มีสะดุด
เพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน ใช้จ่ายยามฉุกเฉินหรือต่อยอดธุรกิจก็ทำได้
  “แค่มีเล่ม ก็มีเงิน”

ฉุกเฉินเรื่องเงิน ขับรถมาที่เรา สินเชื่อทะเบียนรถ เปลี่ยนรถเป็นเงิน รถแลกเงิน จำนำทะเบียนรถ จัดไฟแนนซ์ เอารถเข้าไฟแนนซ์
เฮงลิสซิ่งพร้อมจัดให้

รายละเอียด

» รับเงินก้อนพร้อมใช้ รถยังมีขับ

» อนุมัติเร็ว

» วงเงินอนุมัติสูง

» ผ่อนนานสูงสุด ได้ถึง 84 งวด

สนใจสมัครสินเชื่อ ง่าย ๆ

กู้เงินด่วน เปลี่ยนรถเป็นเงิน ไม่ต้องโอนเล่ม

 สมัครสินเชื่อ คลิก 

สินเชื่อทะเบียนรถจากเฮงลิสซิ่ง เปลี่ยนรถคู่ใจเป็นเงินได้ง่าย ๆ ทางเลือกใหม่ให้ชีวิตหมุนต่อได้ ไม่มีสะดุด
เพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน ใช้จ่ายยามฉุกเฉินหรือต่อยอดธุรกิจก็ทำได้
  “แค่มีเล่ม ก็มีเงิน”

ฉุกเฉินเรื่องเงิน ขับรถมาที่เรา สินเชื่อทะเบียนรถ เปลี่ยนรถเป็นเงิน รถแลกเงิน จำนำทะเบียนรถ จัดไฟแนนซ์ เอารถเข้าไฟแนนซ์
เฮงลิสซิ่งพร้อมจัดให้

รายละเอียด

» รับเงินก้อนพร้อมใช้ รถยังมีขับ

» อนุมัติเร็ว

» วงเงินอนุมัติสูง

» ผ่อนนานสูงสุด ได้ถึง 84 งวด

รับหลากหลายอาชีพ 
เป็นบุคคลที่มีรายได้ รับหลากหลายอาชีพ ไม่มีรายได้ประจำก็ทำได้

รถผ่อนอยู่ ก็กู้ได้
รถผ่อนอยู่ก็กู้ได้ ไม่ใช่ปัญหา

รับรถทุกชนิด
รถไหน ๆ ก็กู้ได้ เปลี่ยนรถเป็นเงินกับเฮงลิสซิ่ง

รถปีเก่า รถปีใหม่ก็กู้ได้
ไม่ว่ารถคุณจะปีไหน ปีเก่า ปีใหม่ เฮงลิสซิ่งก็จัดให้

ไม่ต้องโอนรถ
สะดวกง่าย ไม่ต้องโอนเล่มทะเบียน

รับหลากหลายอาชีพ 
เป็นบุคคลที่มีรายได้ รับหลากหลายอาชีพ
ไม่มีรายได้ประจำก็ทำได้

รถผ่อนอยู่ ก็กู้ได้
รถผ่อนอยู่ก็กู้ได้ ไม่ใช่ปัญหา

รับรถทุกชนิด
รถไหน ๆ ก็กู้ได้ เปลี่ยนรถเป็นเงินกับเฮงลิสซิ่ง

รถปีเก่า รถปีใหม่ก็กู้ได้
ไม่ว่ารถคุณจะปีไหน ปีเก่า ปีใหม่ เฮงลิสซิ่งก็จัดให้

ไม่ต้องโอนรถ
สะดวกง่าย ไม่ต้องโอนเล่มทะเบียน

1. ผู้ขอสินเชื่อต้องมีสัญชาติไทย อายุ 20 – 70 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่เปิดใบคำขอสินเชื่อ
2. เป็นบุคคลที่มีอาชีพ มีรายได้ มีความสามารถในการชำระหนี้ และมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งชัดเจน
3. ผู้ขอสินเชื่อต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน และทรัพย์สินนั้นจะต้องปลอดภาระหนี้หรือภาระผูกพัน
4. ผู้ขอสินเชื่อมีที่อยู่ปัจจุบันและที่อยู่ตามทะเบียนบ้านในจังหวัดที่มีบริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เปิดทำการ
*คุณสมบัติอื่น ๆ  เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด*

 • บัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • คู่มือจดทะเบียนรถ
 • สำเนาคู่สมรส(กรณีคู่สมรสเซ็นยินยอม)
  1.  สำเนาบัตรประชาชน
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล (ถ้ามี)
  4. สำเนาทะเบียนสมรส
 • เอกสารทางการเงิน (ถ้ามี)
 • เอกสารแสดงหลักทรัพย์ (ถ้ามี)
 • ดอกเบี้ยลดต้นลดดอก
 • ระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุด 84 งวด
 • วงเงินสินเชื่อ อนุมัติไม่เกิน 85% ของราคาประเมินรถสุทธิ(หลังหักส่วนลด) ตามเงื่อนไขตามที่บริษัทฯกำหนด
 • อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมเป็นไปตามประกาศของบริษัทฯ
 • ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ รวมกันสูงสุดไม่เกิน 24% ต่อปี แบบลดต้นลดดอก
 • การพิจารณาสินเชื่อขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ ทั้งนี้รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข สามารถทำได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • การอนุมัติสินเชื่อ พิจารณาจากยี่ห้อ รุ่น ปีที่ผลิตของรถ รวมทั้งรายได้และคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ
 • ผู้ขอสินเชื่อต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถอย่างน้อย 1 วัน ไม่รับรถโอนลอยทุกกรณี

ทำไมต้องสินเชื่อเฮงเปลี่ยนรถเป็นเงินที่เฮงลิสซิ่ง?

สินเชื่อเฮงเปลี่ยนรถเป็นเงิน เป็นสินเชื่อจำนำเล่มทะเบียนรถ ตอบโจทย์สำหรับผู้ที่มีรถพร้อมเล่มที่ต้องการเงินก้อนพร้อมใช้ และยังให้บริการรีไฟแนนซ์-ย้ายไฟแนนซ์รถ สำหรับผู้ที่มีรถผ่อนอยู่ก็กู้ได้ ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน และยังได้เงินก้อนส่วนต่างใช้จ่ายได้อีกด้วย นอกจากนี้สินเชื่อเฮงเปลี่ยนรถเป็นเงินของเฮงลิสซิ่ง ยังมีจุดเด่นตรงที่…

1. ครอบครองกรรมสิทธิ์รถเพียง 1 วัน ก็ขอสินเชื่อได้

มักจะมีคำถามที่ถามกันเข้ามาบ่อยครั้ง ว่าเพิ่งโอนรถมาเป็นชื่อของตัวเองจะต้องรอกี่วัน ถึงจะเอารถเข้าไฟแนนซ์ได้ เพราะบางแห่งต้องให้คุณครอบครองรถมาก่อนอย่างน้อย 3-6 เดือน ถึงจะเอารถเข้าไฟแนนซ์ได้ ซึ่งแน่นอนว่าไม่สะดวกสำหรับผู้ที่ต้องการรีบใช้เงินก้อน แต่ที่เฮงลิสซิ่งหากคุณเพิ่งโอนรถมาเป็นชื่อของตัวเองเพียง 1 วัน ก็สามารถนำรถพร้อมเล่มมายื่นขอสินเชื่อเฮงเปลี่ยนรถได้เลย สะดวกกว่า ง่ายกว่า รับเงินไวกว่า

2. เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกเช็คเครดิตบูโร

โดยปกติแล้วในการยื่นขอสินเชื่อต่าง ๆ โดยเฉพาะสินเชื่อส่วนบุคคล ผู้ให้บริการสินเชื่อมักจะมีการขอตรวจสอบประวัติเครดิตบูโรของผู้ขอสินเชื่อซึ่งเป็นเรื่องปกติ แต่สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกเช็คเครดิตบูโร ก็ยังมีทางเลือกในการขอสินเชื่อถูกกฎหมายได้ โดยสามารถยื่นขอสินเชื่อเฮงเปลี่ยนรถเป็นเงิน ซึ่งเป็นสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ แถมรถยังสามารถนำไปใช้งานได้ปกติอีกด้วย 

สมัครสินเชื่อเฮงเปลี่ยนรถเป็นเงิน