ประกาศประกวดราคา  กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงทรัพย์สิน จำนวน อาคารสินทรัพย์ 922 รายการ
กำหนดยื่นซองใบสมัครรวมทั้งผลงาน วันที่  24 –  31  มกราคม 2567
เปิดซอง วันที่ 2  กุมภาพันธ์  2567
ประกาศผล วันที่  7  กุมภาพันธ์  2567 ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
ผู้สนใจติดต่อประกวดราคาและสอบถามข้อมูล
สามารถดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดในเว็บไซต์ www.hengleasing.com
สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณณัฐธยาน์  รวมสุขธนวิชญ์  1361 ต่อ 8605
สามารถยื่นซองด้วยตนเองได้ที่
บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 69 หมู่ 7 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
และทางอีเมล์  [email protected] และสำเนาถึง CC: [email protected]

 

เอกสารดาวน์โหลด

  1. ใบสมัครประกวดราคา
  2. TOR ข้อกำหนดในการคัดเลือก
  3. เอกสารแนบรายละเอียดงานประกันและบุคคลภายนอก