“3 ข้อต้องรู้ ก่อนกู้เงิน”
ซึ่งการจัดทำ VDO ชุดดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบการตัดสินใจก่อนการกู้เงิน และเพื่อลดการพึ่งพาแหล่งเงินทุนนอกระบบ ซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังในสังคมไทย ผ่านการนำเสนอในรูปแบบการ์ตูนเพื่อให้สามารถเข้าใจได้ง่าย สำหรับผู้สนใจรับชม VDO ได้ที่ช่องทาง YouTube สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ VTLA

แหล่งที่มา : สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ